Betere bereikbaarheid door slim reizen en slim werken

Het bedrijfsleven spreekt de duidelijke intentie uit om ook de komende jaren in te zetten op slim reizen en slim werken, met als doel het stimuleren van de economie door het verder terugdringen van files en vertragingen. Dat hebben de werkgevers die deelnemen aan het programma ‘Beter Benutten’ uit de twaalf regio’s deze week tijdens een bijeenkomst verklaard. De slotverklaring ‘Doorgaan om niet stil te staan’ is overhandigd aan Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu én initiatiefnemer van ‘Beter Benutten’. [zie foto]

Beter benutten

In het programma ‘Beter Benutten’ werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. De nadruk ligt vooral op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier, filevrij en snel op de plek van bestemming te komen.

De deelnemende werkgevers laten zien dat zij als koplopers in hun regio hun verantwoordelijkheid nemen voor bereikbaarheid. Zo participeren zij in projecten waarin overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen, publiekstrekkers en vervoerders zich samen inzetten voor bereikbaarheid. Op deze manier hebben werkgevers en overheden al een aantal succesvolle en kosteneffectieve acties tot stand gebracht en daarmee bijgedragen aan een vermindering van vertragingen, files en van CO₂-reductie.

Slim Reizen Stedendriehoek

Tauw is één van de werkgevers die in de regio actief deelnemen aan het programma onder de noemer ‘Slim Reizen Stedendriehoek’. De regio omvat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Rob Salman, HR-manager van Tauw, vertegenwoordigde de regio bij de bijeenkomst met de minister op 5 juli. Hij presenteerde de resultaten van de succesvolle fietsactie ‘Samen Schakelen’, waaraan maar liefst meer dan 2.000 werknemers en 140 werkgevers in de regio meedoen. Hij sloot zijn presentatie af met: ‘Ook in de komende jaren blijven we actief de dialoog aangaan met werkgevers om samen succesvolle maatregelen te realiseren’.

Ronde tafel bijeenkomst

Deze week kwamen de vertegenwoordigers van de twaalf regio’s samen om kennis, successen en ervaringen te delen en afspraken te maken voor de toekomst. Ze spraken de intentie uit om door te gaan met de inzet op slim reizen en slim werken. Gedragsverandering is daarbij één van de speerpunten. Want hoewel de werkgevers aanzienlijke stappen hebben gezet om hun mobiliteitsbeleid aan te passen, betekent dit niet automatisch dat medewerkers hen direct volgen.

Samen hebben ze negen ambities geformuleerd om de komende jaren met de overheid te blijven investeren in deze samenwerking gericht op infrastructuur én op gedragsverandering. Bijvoorbeeld:

  • Kennis- en ervaringsuitwisseling over (duurzame) mobiliteit met een concreet aanbod aan projecten, zowel binnen de regio als regio-overstijgend\
  • Innovatieve (ICT-)oplossingen
  • Het versneld invoeren van ‘connected’, coöperatief en geautomatiseerd rijden
  • Een integrale en gedragen visie op bereikbaarheid en (duurzame) mobiliteit met als brede doelstelling niet alleen filereductie, maar ook duurzaamheid, CO₂-reductie, kostenefficiency en vitaliteit van medewerkers.

Meer informatie
Meer informatie over de werkgeverssessie en alle gemaakte afspraken is te vinden op de website van Slim Reizen Stedendriehoek.

Contactpersoon: Rob Salman