BIM-opdrachten opgeleverd naar volle tevredenheid Rijkswaterstaat

 

Om de informatievoorziening gedurende de gehele levensduur van een werk actueel en compleet te houden, schrijft Rijkswaterstaat in toenemende mate het Bouwwerk Informatie Model (BIM) als uitwisselformaat voor aan haar opdrachtnemers. Tauw heeft diverse opdrachten uitgevoerd in het kader van het interne programma Middelen BIM Illustratie (MBI) van Rijkswaterstaat, dat de interne organisatie ondersteunt bij de veranderopgave in het datamanagement.

 

De opdrachten, die in 2014 zijn gestart, zijn onlangs met succes afgerond en betreffen:

 • Schrijven van toepassingsscenario's in het MBI programma
  Aan de hand van acht business cases, waaronder her-asfalteren en toetsing kunstwerken, heeft Tauw de BIM-transacties, rollen en producten beschreven. Hierbij is het transactieprotocol van CROW VISI gehanteerd.
 • Opstellen van een BIM-database en specificeren van 3D-datasets voor de bestaande situatie op en rondom de A58 en N57 bij Walchere.
  Voor het vullen van de database is gebruik gemaakt van de areaalgegevens van het Directoraat Zeeland en de netwerktopologie in het Nationaal Wegen Bestand.
 • Leveren van 3D-modellering voor weg- en terreinmodellen en 11 kunstwerken en deze koppelen aan de BIM-database
  Het gaat om circa 13.000 objecten variërend van een putdeksel, verlichting en asfaltverharding tot een aquaduct. Bij deze opdracht heeft Tauw het 3D-stadsmodel met de applicatie ArcGIS samengesteld op basis van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN2).
 • Uitwerken van het viaduct KW01 bij Souburg met 3D-wapening en koppelen van de geometrie aan de BIM database
  Grote uitdaging was de beheersing van de data-explosie in de wapeningobjecten. Er is gekozen voor zowel 3D-vlak als 3D-staaf geometrie, gemodelleerd in Revit en gedetailleerd in Allplan.
 • Leveren van twee alignementen modellen (wegas) in BIM voor de bestaande situatie en voor een wegverbreding t.b.v. het internationaal innovatief V-con project van Rijkwaterstaat
  Tauw heeft hierbij samengewerkt met de Technische Universiteit München om aan de hoge klanteisen te kunnen voldoen.

Recentelijk heeft Tauw ook een opdracht verworven om gedurende een jaar kennis en expertise te leveren voor 2e en 3e lijns ondersteuning bij Rijkswaterstaat-projecten waar BIM is voorgeschreven. Het gaat hierbij om ondersteuning aan opdrachtnemers die periodiek gestandaardiseerde datacontainers aan Rijkswaterstaat moeten leveren.

Meer informatie

Meer informatie over onze expertise over het gebied van BIM
Bekijk ook de blog ‘BIM; Waarom, Hoe & Wat’ van Erik van Eck, Consultant en Teammanager bij Tauw.

Contactpersoon: Anton van Essen