Bodemsanering in Someren; daar zit een luchtje aan

Tauw verzorgt het projectmanagement voor de bodemsanering op locatie Vaarselstraat te Someren. Een project met een bijzonder verloop. Het resultaat van de sanering werd namelijk beoordeeld op basis van geur.

Door een gekantelde vrachtwagen is er in het verleden cumeen terechtgekomen in de voortuinen van een aantal woningen, de openbare weg en een braakliggend perceel in Someren. Op de plek rondom dit ongeluk bevindt zich ongeveer 5.000 m3 verontreinigde grond en 350.000 m3 verontreinigd grondwater. Hoewel het ongeluk al een tijd geleden is gebeurd, ervaren bewoners nog steeds stankoverlast. Cumeen heeft namelijk een doordringende en onaangename geur.

Uitkeuring op geur

De geurdrempel van cumeen is erg laag en het projectdoel omvatte het compleet wegnemen van de geuroverlast. Een lastig vraagstuk waarbij Tauw koos voor een uitkeuring op basis van geur. ‘Gecertificeerde neuzen' volgens NEN13725 (Europese norm geurpanels) van Bureau Blauw, beoordeelden tijdens de sanering de geur van grondmonsters. Volgens BodemPlus is dit de eerste keer in Nederland dat bodemsanering wordt uitgekeurd op geur.

“Voor het bodemtraject tot een meter bleek de verificatie op geur betrouwbaar,” vertelt Joost van Schijndel, adviseur bij Tauw. “Ondanks dat chemische analyses aangaven dat de cumeengehalten onder de detectiegrens waren, hebben we op een aantal plekken de ontgraving horizontaal doorgezet. Dit omdat er nog een lichte geur aanwezig was. De geurwaarnemingen waren minder betrouwbaar voor het bodemtraject dieper dan een meter. Grondwaterconcentraties met cumeen verstoorden het meetresultaat van de geuruitkeuring van de grondsanering.”

Hercontaminatie

De ondiepe bodemlaag is tot wel 3,5 meter volledig uitgegraven. Om hercontaminatie van de ondiepe bodemlaag te voorkomen zijn een slow release compound (zuurstofafgevend zout) en een drain aangebracht om hernieuwde stankoverlast tegen te gaan.


Contactpersoon: Joost van Schijndel