Bodemsanering Luxan Elst: langst lopende Tauw-project afgesloten

Na bijna 24 jaar is er een eind gekomen aan onze werkzaamheden voor de grondwaterzuivering bij Luxan te Elst, producent van gewasbeschermingsmiddelen. Mourik Groot Ammers heeft het terrein in Elst overgenomen en gaat het terrein na sanering herontwikkelen.

Ernstige bodemverontreiniging

Tauw heeft eind jaren 80 veel werk voor Luxan verricht op het gebied van de bodemsanering. De bodem op het terrein bleek ernstig vervuild met minerale olie, aromaten, bestrijdingsmiddelen en arseen. Naast een grote bodemsanering was het ook noodzakelijk om het verontreinigd grondwater op te pompen en te zuiveren.

Complexe bodemsanering

‘Eind jaren ‘80 werd deze complexe bodemsanering voor het eerst opgepakt en ook de zuivering van grondwater was geheel nieuw’, vertelt Peter van der Pijl van Tauw. ‘Tauw heeft op het proeflab allerlei technieken beproefd en vervolgens een zuivering ontworpen. Na de bouw zijn we bijna 24 jaar betrokken gebleven als adviseur van Luxan voor het beheer van de zuivering en het verzorgen van de analyses ten behoeve van de vergunningsvoorwaarden.’ Ook heeft Tauw Luxan verder begeleid in het overleg met bevoegde gezagen door saneringsplannen te maken en uiteindelijk een saneringsbeschikking van de provincie Gelderland te krijgen.

Contact persoon: Peter van der Pijl