Bodemsanering NS-emplacement Gouda in volle gang

Tauw is al sinds 2000 betrokken bij meerdere (bodem)onderzoeken op het NS-emplacement in Gouda. Op dit moment verzorgen we de milieukundige begeleiding van de sanering van het Lombokterrein. Dit terrein krijgt na de sanering een nieuwe bestemming: kantoorvilla's.

Rijke historie

Het NS-emplacement in Gouda heeft een rijke historie. In 1855 is de spoorlijn Utrecht-Gouda-Rotterdam in exploitatie genomen door de Nederlandse Rijn Spoorwegmaatschappij (NRS). In het verleden heeft op deze locatie voornamelijk op- en overslag van goederen plaatsgevonden, waaronder kolen, brandstoffen en ijzer. Het emplacement is, vanwege zijn belangrijke ligging, in 1944 gebombardeerd door de geallieerden. Als gevolg van deze historische feiten is er op het emplacement sprake van meerdere bodemverontreinigingen en moet bij alle werkzaamheden rekening worden  gehouden met niet gesprongen explosieven.

Rol van Tauw

Stichting Bodemsanering NS (SBNS) heeft Tauw opdracht gegeven om de bodemsanering voor te bereiden, zodat het terrein gereed gemaakt kan worden voor zijn toekomstige bestemming. Tauw heeft voor dit multidisciplinaire project diverse diensten geleverd, zoals: 

  • Bodemonderzoeken
  • Saneringsplan
  • Omgevingsplan
  • Effectenberekening damwanden
  • Quickscan natuurwetgeving
  • Effectenberekening bemaling
  • RAW-bestek
  • Asbestinventarisatie en -onderzoek

Deze werkzaamheden zijn in maart 2014 afgerond waarna het RAW-bestek is aanbesteed en de werkzaamheden zijn gegund aan aannemer Sita.
 
In mei zijn de saneringswerkzaamheden gestart. Tauw verzorgt daarbij de milieukundige begeleiding en treedt op als assistent directievoerder. Daarnaast levert Tauw diverse specialisten (geohydrologie, hogere veiligheidskundige, constructeurs en tekenaars) aan SBNS. De planning is dat de werkzaamheden nog zeker tot eind september dit jaar doorlopen.

Contactpersoon: Robin Kelder