Boek: Terugblik op ‘De grote schoonmaak van de Vecht’

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blikt met het boek ‘De grote schoonmaak van de Vecht: Eens, maar nooit weer…’ terug op een uniek megaproject.  Tauw was vier lang nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van dit uitdagende project. In het boek is ook een terugblik opgenomen van Tauw-medewerker Gerard Ierschot, die met veel enthousiasme aan het project heeft meegewerkt.

Topprestatie

Pieter Kruiswijk, dagelijks bestuurder bij het Waterschap noemt het schoonmaken van de 42-kilometer lange rivier ‘de Champions League van het Baggeren’. “Wat mij betreft is er een topprestatie geleverd: na vier jaar keihard en intensief samenwerken met alle betrokkenen in het gebied is de Vecht nu de schoonste rivier van Nederland”. De grote schoonmaak van de Vecht was noodzakelijk om de rivier op diepte te houden en verontreinigingen weg te halen zodat de waterkwaliteit werd verbeterd.

Anderen inspireren

Kruiswijk: “Het leek ons een goede zaak om onze opgedane kennis en ervaringen met dit project te bundelen en met anderen te delen. Daarmee kunnen we anderen inspireren en bij volgende projecten ons voordeel doen.” In het boek vertellen een aantal betrokkenen hoe zij alle uitdagingen die daarbij kwamen kijken, hebben ervaren.

Onze bijdrage aan het project

Tauw heeft in de periode van 2012 tot 2015 samen met Witteveen+Bos (combinatie ACV) in opdracht van Waternet de waterbodemsanering voorbereid en de uitvoering begeleid. Daarnaast heeft ACV de begeleiding van vele andere werkzaamheden verzorgd, waaronder een deel van het omgevingsmanagement (bewonercoördinatie) en een grootschalig onderzoek naar de kadestabiliteit.

Meer over onze bijdrage en opgedane ervaringen is te lezen in de terugblik van Gerard Ierschot:
‘Ik stond met beide poten in de bagger’

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.