Boezemgemaal Katwijk heet voortaan ‘Koning Willem-Alexander gemaal’

Voortaan draagt het boezemgemaal Katwijk de naam ‘Koning Willem-Alexander gemaal’. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de koning gevraagd zijn naam aan het boezemgemaal te verbinden vanwege zijn inspanning als Prins van Oranje voor een goed en gezond waterbeheer. Tauw was betrokken bij de renovatie en uitbreiding van het gemaal.

In het Rijnlandse gebied wonen, werken en recreëren 1,3 miljoen mensen. Om in de toekomst  er voor te zorgen dat zij droge voeten houden, is het boezemgemaal Katwijk een belangrijk onderdeel in het waterbeheersysteem om het achterliggende land te beschermen. De capaciteit van het gemaal is dan ook in 2011 uitgebreid.

Met deze renovatie en uitbreiding is de gemaalcapaciteit van 54 m3/s naar 94m3/s gegaan en kan bij hoge zeewaterstanden nog 75m3/s extra worden afgevoerd. Het Boezemgemaal Katwijk is hiermee klaar voor de toekomstige veranderingen in het klimaat.

Tauw heeft het (technisch) ontwerp van het gemaal, de bestekken voor de bouwkuip, de pompen, de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties en de civiele constructies opgesteld. In de uitvoeringsfase heeft Tauw de directievoering verzorgd.

Zie ook: nieuwsbericht Boezemgemaal Katwijk voortaan ‘Koning Willem-Alexander gemaal' op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland.