Broekervaart uitgebaggerd en voorzien van natuurvriendelijke oevers

Tauw begeleidt de provincie Noord-Holland bij grote onderhoudswerkzaamheden in de Broekervaart tussen Het Schouw en Monnickendam. Hier worden delen van de vaart uitgebaggerd en van natuurvriendelijke oevers voorzien.

De Broekervaart is door de jaren heen dichtgelopen met slib. Het baggeren van de vaargeulen tussen Het Schouw en Monnickendam is nodig om te zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Bovendien wil de provincie dat de vaart past in de landelijke omgeving. Daarom worden delen van de vaart voorzien van natuurvriendelijke oevers. De vaart en oevers vormen zo een langgerekt natuurgebied. Speciale ingangen in de damwanden zorgen ervoor dat vissen, kikkers en andere waterdieren vanuit de vaart  op de natte oevers kunnen komen. Naast de aanleg van natuurvriendelijke oevers worden op een aantal plekken de bestaande damwanden en oeverbeschoeiingen vervangen.

Tauw verzorgt de directievoering, het toezicht en de milieukundige begeleiding op dit werk.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van natuurvriendelijke oevers >
Meer informatie over onze expertise op het gebied van baggeren/onderhoud watergangen >

Contactpersoon: Robert Bakker