Business case nieuwe sanitatie De Wellen Apeldoorn

Nieuwe sanitatie is actueel. Onlangs heeft kroonprins Willem-Alexander het sanitatieproject Waterschoon in Sneek officieel geopend. Tauw gaat in 2012 samen met een van de initiatiefnemers van Waterschoon, Desah bv, een business case opstellen voor nieuwe sanitatie bij het nieuwbouwproject De Wellen in Apeldoorn.

Het plan van Waterschap Veluwe en de gemeente Apeldoorn is om het toiletwater van de circa 650 woningen met vacuümtoiletten in te zamelen en dit gescheiden te behandelen op de rioolwaterzuivering van Apeldoorn. De business case moet duidelijk maken of dit organisatorisch, technisch, juridisch en financieel haalbaar is. Uiteindelijk moet het project leiden tot een routekaart voor nieuwe sanitatie in Apeldoorn.

Het project sluit nauw aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sanitatie, zoals het in 2010 door Tauw uitgevoerde DEUGD onderzoek. Bij dit onderzoek is de haalbaarheid van nieuwe sanitatie in het noorden van Deventer verkend. Een belangrijke vraag voor de business case bij de Wellen vloeit mede voort uit het DEUGD onderzoek: hoe kan het 'nieuwe sanitatie riool' optimaal worden ingericht?

STOWA, gemeente Apeldoorn, Rioned en Waterschap Veluwe leveren een bijdrage aan deze business case.

Contact persoon: Paul Telkamp