Cahier ‘Duurzaam saneren en beheren’ is verschenen

Onlangs is het SuRF-NL cahier ‘Duurzaam saneren en beheren’ verschenen. Het cahier beschrijft de werkwijze waarbij duurzaamheid transparant wordt geïntegreerd in het proces van saneren en beheren en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij verontreinigingen in bodem en ondergrond. Mede-auteurs zijn Laurent Bakker en Tessa Verschoor, bodemspecialisten bij Tauw.

Het dossier is op 27 januari op het eindcongres van SKB en de start van het BodemBreedForum gepresenteerd.

Andere kijk op bodem

Bij de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving is het nodig om écht duurzaam om te gaan met alle onderdelen van de (toekomstige) leefomgeving, dus ook de bodem en ondergrond. Dit vraagt om een andere kijk op de eigenschappen en kwaliteit van de bodem en om een andere visie op het proces van saneren en beheren. Dat betekent dat bodem en ondergrond al in de planfase onderdeel moeten zijn van het proces voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Zeker wanneer de bodem en ondergrond verontreinigd zijn.

Wat betekent duurzaam saneren?

Duurzaam saneren en beheren betekent daarom: ‘aandacht voor de kenmerken en diensten van de bodem’, waaronder natuurlijk de (milieuhygiënische) bodemkwaliteit, maar ook bijvoorbeeld de fysieke draagkracht, het producerend vermogen of de mogelijkheid om energie op te slaan (ecosysteemdiensten). In een duurzame aanpak wordt de aanpak en wijze van sanering van bodemverontreiniging transparant afgewogen tegen andere belangen, zoals emissies, veiligheid en grondstoffenverbruik.

Integrale benadering

Het cahier geeft het proces weer hoe een afweging kan plaatsvinden van duurzame saneringsvarianten en -technieken. Daarbij is beschreven welke argumenten of indicatoren er werkelijk toe doen. Wat erg belangrijk is, is een integrale benadering. Pas als zowel de uitvoering als de gehele daaraan voorafgaande planvorming duurzaam wordt aanpakt, is er sprake van duurzaam bodembeheer!

SuRF-NL

SuRF-NL is een collectief van vijf adviesbureaus en probleembezitters. SuRF-NL staat voor een duurzame verbetering van de bodemkwaliteit met behulp van een aanpak die ‘met de natuur meebeweegt’. In een duurzame aanpak wordt het belang van de bodem transparant afgewogen tegen andere belangen, zoals emissies, werkgelegenheid en grondstoffenverbruik.
Het SuRF-NL cahier ‘Duurzaam saneren en beheren’ is tot stand gekomen met medewerking van Tauw, ARCADIS, MWH, Witteveen+Bos en Bioclear.

Het cahier ‘Duurzaam saneren en beheren’ is beschikbaar via de website van SuRF-NL.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Bodem >>

Contactpersonen: Laurent Bakker en Tessa Verschoor