Calamiteitenplan Wateroverlast voor Gemeente Hardinxveld-Giessendam vastgesteld

 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil toekomstige wateroverlast actief tegengaan. Samen met Waterschap Rivierenland implementeert de gemeente momenteel een ambitieus maatregelenpakket. Tauw werd ingeschakeld om, als onderdeel van het maatregelenpakket, een Calamiteitenplan Wateroverlast op te stellen

 

Wateroverlast

De regio Hardinxveld-Giessendam heeft de afgelopen jaren meerdere keren te maken gehad met een enorme hoeveelheid regen. Dit resulteerde in grote schade en veel overlast. Met het Calamiteitenplan Wateroverlast wordt de kans op schade geminimaliseerd doordat er vooraf afspraken worden gemaakt over taken, verantwoordelijkheden, communicatie en uit te voeren acties.

Het plan is inmiddels vastgesteld door het college van B&W. Jaap Oudeman, projectleider wateroverlastproblematiek bij de gemeente, is tevreden: ‘Het plan geeft ons een heel duidelijke procesbeschrijving van ‘wie-wat-wanneer doet!’

Voortouw nemen

‘Het is bijzonder te noemen dat klimaatadaptatie in Nederland wél aandacht krijgt, maar de bestrijding van de wateroverlast zelf nauwelijks’, zegt Thijs Nix, adviseur stedelijk water en riolering bij Tauw. ‘De gemeente Hardinxveld-Giessendam loopt op dit punt duidelijk op de troepen vooruit. Ik heb, mede dankzij de feedback van beheerders, het gevoel dat hier een praktisch en bruikbaar plan is opgeleverd. Een plan dat binnen een week na vaststelling al werd gebruikt.’

Contactpersoon: Thijs Nix