Centrale As officieel geopend

Vrijdag 7 oktober is De Centrale As, de 30 kilometer lange vierbaansweg van Dokkum naar Nijega, feestelijk geopend. Het project kent een lange geschiedenis; van de eerste ideeën in 1995 tot de eerste schep in de grond in 2012. Tauw is vanaf 2013 betrokken bij het ontwerp van het infradeel. 

De afgelopen maand vonden er diverse activiteiten plaats rond de opening van De Centrale As, het grootste infrastructurele project dat de provincie Fryslân ooit onderhanden heeft genomen. Na de feestelijke opening door gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de betrokken wethouders, genodigden en schoolkinderen, konden de eerste auto's vanaf 19.00 uur gebruik maken van de nieuwe weg. Poepjes vertelt enthousiast: "Er is hard gewerkt om dit te realiseren. Stap voor stap, met vallen en opstaan, hebben we met de gemeenten, aannemers en de mienskip (gemeenschap, red.) toegewerkt naar een resultaat dat deze regio verdient: een beter bereikbaar en verkeersveilig Noordoost Fryslân.”

Meer dan een weg alleen

De Centrale As is meer dan een weg alleen. Tot en met 2019 vinden er nog werkzaamheden plaats in het gebied rondom de weg. Het gaat hierbij onder andere om de aanleg van fiets- en wandelpaden, landbouwversterking, ontwikkeling van natuur en de herinrichting van de dorpen in het project ‘Kansen in kernen’.

Werkzaamheden Tauw

Het project De Centrale As bestaat uit diverse deelprojecten. Binnen vier deelprojecten heef Tauw het ontwerp van het infradeel verzorgd, waarbij onder andere de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • Ontwerp van de nieuwe stroomweg, inclusief rondweg Hurdegaryp en aanpassingen van de onderliggende infrastructuur
  • Ontwerp en advisering van de waterhuishouding
  • Ontwerp van de verlegging van het Prinses Margrietkanaal, inclusief bijbehorende boezemkades en de berekeningen van de oever- en bodembeschermingen van het kanaal
  • Opstellen (grond)modellen van de infrastructuur en de folieconstructies voor onderdoorgangen en de verdiepte liggingen in De Centrale As
  • Inpassen van de ontwerpen van de kunstwerken, die zijn opgesteld door Mobilis
  • Inpassen van het ontwerp van een nieuwe beweegbare brug over het Prinses Margrietkanaal
  • Ontwerp van een nieuw park te Burgum
  • Adviseren en uitvoeren van de milieukundige onderzoekenGeotechnisch advies met betrekking tot de wegconstructies
  • Ontwerp van de ecologische voorzieningen, opstellen van ecologische werkprotocollen en de ecologische begeleiding van de uitvoering

‘We zijn ontzettend trots dat Tauw heeft  meegewerkt aan dit fantastische project’, vertelt Anton van Essen, projectmanager bij Tauw. ‘Een aantal jaren geleden hebben we onze aandacht bewust gericht op de voorgenomen RSP-projecten, projecten die de bereikbaarheid van Noord Nederland verbeteren. Het is mooi dat deze focus heeft geleid tot een belangrijke bijdrage binnen de realisatie van De Centrale As.'

Meer informatie over dit project is te vinden op: www.decentraleas.nl.

Zie ook: Tauw en de Centrale As

Contactpersoon: Anton van Essen