City Deal voor klimaatbestendige steden van start

Na de ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie in maart 2016, presenteerden de samenwerkende partijen op 1 september het werkplan voor 2016-2017. Daarbij sloten ook nog nieuwe publieke partijen en samenwerkingspartners uit onderwijs en bedrijfsleven aan, waardoor de samenwerking nog meer slagkracht krijgt.

Plannen komend jaar

De City Deal gaat functioneren als een open netwerkorganisatie, waarin experts en bestuurders samen optrekken in het verbeteren van de praktijkaanpak en identificeren van doorbraken en belemmeringen. Een strategiegroep van betrokken bestuurders en kritische denkers van buiten het netwerk helpt de steden met advies over betere regelgeving, financiering en governance.

Het komende jaar staat in het teken van de ontwikkeling van doorbraken op zes verschillende thema’s die variëren van het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven (zoals afkoppelen door burgers) en ‘nature based solutions’, tot klimaatbewuste gebiedsontwikkeling met gemeenten en ontwikkelaars.

Nieuwe samenwerkingspartijen

De publieke partijen die op 1 september aansloten bij de City Deal zijn: de provincie Overijssel, de gemeenten Eindhoven, Breda en Amersfoort en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Vallei en Veluwe. Nieuwe samenwerkingspartners zijn Unesco-IHE, Hogeschool Amsterdam, Universiteit van Utrecht, Hanze Hogeschool en Branchevereniging voor Ondernemers in het Groen VHG.

City Deal Klimaatadaptatie

De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio’s te versterken.

Rol van Tauw

De City Deal Klimaatadaptatie is begin dit jaar gelanceerd. Tauw, het enige adviesbureau dat bij de City Deal betrokken is, heeft hierbij als regisseur opgetreden. Meer informatie is te vinden in deze online brochure.

Contactpersoon: Edwin van der Strate