Congres Hittestress: wat doet hittestress met onze leefomgeving?

Op maandag 25 juni organiseert het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie het Congres Hittestress. Tijdens dit congres worden aan de hand van lezingen, discussies en werksessies zowel de gevolgen als potententiele kansen van hittestress besproken. Tauw begeleidt twee werksessies en is aanwezig op het ‘hitte-eiland’.

Het onderwerp hittestress wordt tijdens het congres behandeld aan de hand van drie ‘hete hangijzers’:

  • De gezondheid van kwetsbare mensen
  • Verandering in de natuur
  • Hitte in de stad

Onder andere minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven en oud-politicus en schrijver Jan Terlouw zijn aanwezig en verzorgen lezingen. De dagvoorzitter is meteorologe Helga van Leur.

Werksessies
Aanwezigen kunnen tijdens werksessies en debatten meepraten over hittestress. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere: blauwalg, groene daken, water in de stad, lokale hitteplannen, natuurbranden en klimaatbestendig bouwen. Tauw begeleidt, samen met kennispartners, twee werksessies:

  • Toenemende blauwalg in Nederland – Liesbeth Wilschut (adviseur water & klimaat)
    We krijgen steeds vaker te maken met blauwalg. Wat is de invloed van klimaatverandering op de watertemperatuur? En welke adaptiemaatregelen zijn effectief? Tijdens deze werksessie is er aandacht voor de gezondheidsrisico’s van blauwalg, het blauwalgprotocol voor waterbeheerders en de communicatie rondom blauwalg.

  • Klimaatadaptief aanbesteden – Sanne de Groot (adviseur duurzame leefomgeving)
    Tot op heden worden klimaatmaatregelen slechts mondjesmaat in contracten opgenomen als eis of EMVI. Zonde, want aanbestedingen zijn een belangrijk middel om klimaatmaatregelen uit te voeren. Tijdens deze interactieve sessie wordt nagedacht over (de criteria voor) iets nieuws: KAMVI – KlimaatAdaptief Meest Voordelige Inschrijving.

Hitte-eiland
Het hitte-eiland is de centrale ontmoetingsruimte van het Congres Hittestress. Hier kunnen bezoekers napraten/verder discussiëren over de onderwerpen uit de debatten en werksessies. Ook worden hier diverse tools gepresenteerd die helpen om hittestress (en de effecten ervan) in kaart te brengen. Tauw laat bezoekers, aan de hand van klimaatstresstesten, zien hoe de gevolgen van klimaatverandering letterlijk en figuurlijk in kaart gebracht kunnen worden.

Meer informatie & aanmelden
Aanmelden voor het Congres Hittestress kan via deze website. Hier vindt u ook meer informatie en kunt u kennisvragen achterlaten die tijdens of na het congres door de aanwezige deskundigen op het hitte-eiland beantwoord worden.

Meer informatie over hittestress vindt u op onze website.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.