CROW-publicaties innovatief aanbesteden en geïntegreerde contracten samengevoegd

Het CROW heeft Tauw opdracht gegeven om de drie CROW-publicaties ‘Gunnen op waarde, hoe doe je dat?’ (nr 253), ‘Leidraad aanbesteden van Geïntegreerde Contracten’ (nr. 229) en ‘Risico’s & Aanbesteden’ (nr. 274) te actualiseren en samen te voegen.

Door met name de invoering van de aanbestedingswet 2012 zijn delen uit deze publicaties achterhaald. Om de informatie up-to-date en compact aan te kunnen bieden, wil het CROW de publicaties niet alleen actualiseren maar ook samenvoegen.

Tauw wordt daarbij geholpen door Ingenieursbureau Amsterdam, de Gemeente Gouda, de provincie Overijssel en aannemer Roelofs.

Via het CROW is ook een enquête uitgezet om input met betrekking tot de actualisatie te verzamelen.

Contactpersonen: Arno Hoevink en Chantal Schrijver