De Masai bedanken Tauw

Tauw is sponsor van Amref Flying Doctors. Het project dat wij sponsoren -‘Schoon water, gezonde Masai’- is eind 2015 afgerond. Een mooi moment om terug te kijken: welke resultaten zijn er behaald? Uiteraard staat er ook alweer een nieuw project klaar: ‘Schoon water, een zaak voor iedereen!’ in Addis Abeba, Afar en Oromia (Ethiopië).

Terugblik op het project

Kajiado (provincie in Kenia) is een droog gebied met weinig bronnen voor veilig drinkwater. De streek wordt bewoond door de nomadische Masai, die er met hun vee rondtrekken. Het gebrek aan veilig water en kennis over hygiëne veroorzaken veel ziekten, vooral onder (zwangere) vrouwen en jonge kinderen.

Dit project richtte zich op afname van het aantal water- en sanitatiegerelateerde ziekten bij de Masai, door de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen te verbeteren.

Resultaten

Het project ‘Schoon water, gezonde Masai’ liep van 2012 tot eind 2015. Hieronder de resultaten (tot juni 2015) die Amref, dankzij het sponsorgeld van onder andere Tauw, met dit project heeft kunnen realiseren:

  • 45.000 mensen hebben toegang gekregen tot veilig drinkwater door nieuwe of herstelde waterbronnen.
  • Ongeveer 80 watercomités zijn getraind in het gebruik, beheer en de bescherming van waterbronnen.
  • Meer dan 30 dorpen hebben de status Open Defecation Free gekregen (behoeften worden niet langer in de buitenlucht gedaan).
  • Bijna 15.000 mensen hebben toegang gekregen tot sanitaire voorzieningen.
  • 25 leraren zijn opgeleid om op scholen les te geven over hygiëne.
  • 40.000 mensen zijn onderwezen in hygiëne en sanitatie.

Mooie resultaten, die écht tastbaar worden als een lokale projectmanager vertelt over één van de waterputten die met behulp van ons sponsorgeld is gerealiseerd.

Om de (financiële) duurzaamheid te waarborgen, betalen de gebruikers van de waterbronnen een klein bedrag voor het water, naar rato van gebruik. Zo spaart de gemeenschap voor het onderhoud van de waterbron. De armste gezinnen die zich de bijdrage niet kunnen veroorloven, hoeven niet te betalen.

Vooruitkijken: ‘Schoon water: een zaak voor iedereen!’

In 2016 gaat het vijfjarige gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen!’ van start. In de stedelijke gebieden Addis Abeba, Afar en Oromia (Ethiopië) leidt een gebrek aan drinkwater, slechte riolering en afval (wonen in een sloppenwijk) tot onhygiënische situaties. Gezondheidsproblemen zijn vaak het gevolg.

 

De lokale overheid heeft te weinig budget en te weinig kennis om de problemen aan te pakken. Daarnaast wordt het beleid vaak niet effectief uitgevoerd. Met de steun van Tauw gaat Amref Flying Doctors aan de slag om deze problemen aan te pakken. Meer dan 140.000 mensen in sloppenwijken en andere arme gebieden zullen uiteindelijk profiteren van dit project, dat zich richt op:

  • Voorlichting en training geven over hygiëne aan kinderen op scholen en bewoners van sloppenwijken.
  • Met behulp van lokale partners voorzieningen voor schoon water en riolering in sloppenwijken en scholen aanleggen én uitbreiden.
  • Overheidspersoneel trainen en hen ondersteunen in hun managementtaken. Samenwerken met het lokale bedrijfsleven en het betrekken van burgers bij de besluitvorming.
  • Jongeren en vrouwen motiveren (en ondersteunen) om op een duurzame manier bedrijfjes rond schoon water, sanitatie en hygiëne op te zetten. Denk hierbij aan openbare douches en toiletten.

Tauw & Amref Flying Doctors

Tauw heeft in juni 2014 een overeenkomst voor 3 jaar getekend met Amref Flying Doctors. Hiermee verbinden we ons aan watergerelateerde programma's van Amref. Kijk voor meer informatie over Amref Flying Doctors en de prachtige projecten die zij uitvoeren op www.amref.nl.

Contactpersoon: Jelmer Bron