De Omgevingswet nadert: klaar voor de start?

De invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 gaat door, zo blijkt uit de kamerbrief van minister Ollongren. Daarmee hebben overheden en bedrijven die hiermee te maken krijgen nog slechts een paar maanden om zich voor te bereiden op deze ingrijpende verandering. Wat betekent de invoering voor uw organisatie? En wat kunt u nu doen om straks klaar te zijn voor de Omgevingswet?

25 november 2021

Provincies en gemeenten: Omgevingsvisie en ICT-systemen

De Omgevingswet streeft naar een samenhangende en eenduidige aanpak van belangrijke maatschappelijke thema’s. Dat heeft grote gevolgen voor gemeenten en provincies. U zult vorm moeten geven aan een andere benadering van strategische plannen, investeringsprogramma’s en overheidsprojecten. Thema’s als de energietransitie, woningbouw en stikstofproblematiek moeten daarin worden afgestemd en geïntegreerd, waarbij ook stakeholders en burgers een actieve rol krijgen. Dat vraagt om participatie, op maat gemaakt naar lokale verhoudingen en omstandigheden. 

Daarnaast staat u voor de grote uitdaging om de systemen en werkprocessen voor vergunningverlening op tijd klaar te hebben. Daarvoor moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op tijd zijn gevuld en verordeningen en omgevingsplannen zover op orde zijn dat er geen hiaten ontstaan bij de overgang naar de ‘nieuwe’ wetgeving.

Lees meer over de Omgevingswet voor provincies en gemeenten


Industriële bedrijven: de invloed op vergunningen

Voor (industriële) bedrijven heeft de nieuwe wetgeving grote invloed op hun toekomstbestendigheid. Zo moeten vergunningen onder nieuwe of veranderde regelgeving worden aangevraagd en bestaande compliance documenten als het Register wet- en regelgeving worden omgezet naar de regelgeving onder de Omgevingswet. En wanneer u nu voldoet aan de eisen vanuit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit, betekent het niet dat u automatisch voldoet aan de eisen van het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

Bevoegd gezagen zijn nu druk met het vormen van nieuwe Omgevingsvisies en -plannen. Het is belangrijk om vroegtijdig te weten of uw bedrijvigheid past in deze plannen en regelgeving en op welke manier. Door vroegtijdig te anticiperen op veranderingen kunt u als (industriële) organisatie efficiënte maatregelen nemen.

Lees meer over de Omgevingswet voor bedrijven

Rijkswaterstaat en waterschappen: intensiever afstemmen op maatschappelijke uitdagingen

Doordat de Waterwet opgaat in de Omgevingswet verandert het aanvragen en verlenen van vergunningen voor Rijkswaterstaat en waterschappen. Bijvoorbeeld voor ruimtelijke ontwikkelingen, versterking en aanleg van dijken, kunstwerken en natuur- en recreatiegebieden. Zo wordt het Instrument Projectplan bijvoorbeeld vervangen door het Projectbesluit Omgevingswet of door de ‘vergunning eigen dienst’.

De Omgevingswet creëert echter ook nieuwe kansen. Door de integrale benadering van de Omgevingswet kunt u het waterbeheer intensiever afstemmen op maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en infrastructuur.  

Lees meer over de Omgevingswet voor Rijkswaterstaat en waterschappen
 

Dit is het moment

Door tijdig actie te ondernemen kunt u vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheden van de Omgevingswet optimaal benutten. Met integrale ontwikkelprojecten, kansrijke vergunningstrajecten en efficiënte werkwijzen als gevolg.

Ondersteuning nodig?

TAUW heeft al veel ervaring met de integrale benadering van plannen en projecten en heeft de praktische gevolgen van de veranderde regelgeving en procedures in kaart gebracht. De specialisten van TAUW denken met u mee en zorgen met helder, praktisch advies voor een optimale voorbereiding. 

Meer informatie over de (consequenties van) de Omgevingswet is te vinden op onze website via onderstaande button.

Omgevingswet

Gerelateerd nieuws

25 november 2021 | Nieuws

De Omgevingswet nadert: klaar voor de start?

De invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 gaat door, zo blijkt uit de kamerbrief van minister Ollongren. Daarmee hebben overheden en bedrijven die hiermee te maken krijgen nog slechts een paar maanden…

3 juni 2021 | Nieuws

Uitstel Omgevingswet biedt extra kansen voor overheden en bedrijven

Het kwam niet echt onverwacht, de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu 1 juli 2022. De belangrijkste reden is dat de overheden meer tijd nodig hebben. Het ICT-systeem…

6 april 2021

Workshop Omgevingswet voor plant- en HSE managers

Lees verder...
23 maart 2021

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet: nieuwe werkwijze voor…

Lees verder...
5 februari 2021

PlanMER Omgevingsvisie Provincie Utrecht goed ontvangen

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.