De RWZI als Energiefabriek: nieuwe oplossing voor waterschappen om aan afspraken Rijk te voldoen

Om aan de belangrijkste ambities van het Klimaatakkoord tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk te kunnen voldoen, passen de waterschappen steeds vaker innovatieve technieken toe.

RWZI als Energiefabriek

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan om meer energie uit afvalwater te halen. Afvalwater bevat namelijk acht keer zoveel energie als nodig is voor het zuiveren van het afvalwater. Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als afvalproduct slib. Dit slib wordt ontwaterd en soms vergist. Bij het vergistingsproces ontstaat biogas dat weer kan worden omgezet naar elektriciteit. Door nieuwe en bestaande technieken op de RWZI beter te combineren, komt er meer biogas vrij. Hierdoor worden RWZI’s energieneutraal en blijft er ook nog energie over om te worden gebruikt door nabijgelegen bedrijven of voor woonwijken: de RWZI als Energiefabriek.

Thermische Drukhydrolyse

Na jaren van studie beginnen verschillende waterschappen nu met de daadwerkelijke realisatie van deze Energiefabrieken. Ook Tauw is volop bezig met de Energiefabriek. Zo ondersteunen wij Heijmans bij het ontwerp van de Energiefabriek Tilburg. Waterschap De Dommel wil hier de slibverwerking en slibvergisting optimaliseren door toepassing van o.a. Thermische Drukhydrolyse. Bij dit proces komt er meer biogas vrij, dat weer kan worden omgezet naar elektriciteit. Zo wordt de RWZI Tilburg zelfvoorzienend en blijft er genoeg biogas over om een hele woonwijk te kunnen voorzien.

Expertise Tauw

Tauw adviseert ook andere waterschappen bij het ombouwen van RWZI’s tot Energiefabriek. Door het slibgistingsproces te optimaliseren en meer extern slib op de RWZI’s te vergisten, ontstaat meer biogas. Na realisatie kan naar verwachting de Energiefabriek 1,5 maal meer energie produceren dan de RWZI nodig heeft voor het zuiveringsproces.

De belangrijkste afspraken uit het Akkoord samengevat:

  • 30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020
  • 40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020
  • 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020
  • 100% duurzame inkoop in 2015

Contactpersoon: Marja Weijs