Deelname in raamovereenkomst ingenieursdiensten Provincie Overijssel

Tauw heeft via een Europese aanbesteding met succes ingeschreven op het raamcontract voor ingenieursdiensten van de provincie Overijssel. Overijssel bestede de ingenieursdiensten opnieuw aan omdat het lopende raamcontract dit jaar afloopt. 

De ingenieursdiensten zijn verdeeld over 6 expertisevelden en 22 vakgebieden. Tauw is toegelaten tot de raamovereenkomst voor de volgende expertisevelden en vakgebieden:

Water en Ecologie

  • Grondwater en ecohydrologie
  • Ecologie

Bodem

  • Landbodem
  • Opstallen

Ruimtelijke Ordening en Vergunningen

  • Fysieke leefomgeving
  • Gebruik van de ondergrond
  • Ruimtelijke vraagstukken

Assets

  • Wegen/vaarwegen
  • Kunstwerken
  • Natuurontwikkeling en beheer

De provincie Overijssel heeft de intentie de nieuwe overeenkomst op 1 januari 2017 in te laten gaan. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot verlenging van maximaal 2 maal 1 jaar.

Contactpersoon: Renze Haitsma