Doelstellingen Tauw voor CO2-uitstoot 2015-2020

Tauw wil de CO2-emissies voor de periode 2015-2020 verder verminderen. De doelstellingen die hiervoor zijn geformuleerd zijn opgesplitst in scope 1 en 2 (o.a. brandstof voor onze zakelijke kilometers, elektriciteit en aardgas), scope 3 (woon-werkverkeer, afvalverwerking en emissiereductie door onze projecten).

Brandstof voor onze zakelijke kilometers, elektriciteit en aardgas (scope 1 en 2)

Tauw heeft  zich tot doel gesteld om:

  • De emissies van zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in de gebouwen in 2020 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2014 (scope 1).
  • De emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privé voertuigen en vliegverkeer in 2020 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2014 (scope 2).

Woon-werkverkeer, afvalverwerking en emissiereductie door onze projecten (scope 3)

Tauw zich tot doel gesteld om:

  • De emissies van het woonwerkverkeer per FTE gelijk te houden aan 2014, omdat de invloed die Tauw nog kan uitoefenen op het woon-werkverkeer relatief beperkt is.
  • De emissies van afvalverwerking per FTE gelijk te houden aan de gemiddelde emissie per FTE van de afgelopen jaren, omdat de mogelijkheden om afval verder te reduceren beperkt zijn.
  • Inspanningen voor bodemprojecten hebben tot uiteindelijke doel om meer inzicht komen in de CO2 emissies van saneringen en de klant ertoe verleiden de meest milieuvriendelijke oplossing te kiezen.
  • Inspanningen voor openbare verlichtingsprojecten hebben tot uiteindelijke doel om bij zoveel mogelijk beheerders van openbare verlichting zo veel mogelijk energiebesparing te behalen.