Door Tauw geactualiseerde handreiking Eural gepubliceerd

Handreiking Eural weer in lijn met de huidige regelgeving

05 september 2019

5 september 2019 – Tauw heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de handreiking Eural geactualiseerd. Hiermee is de handreiking weer in lijn met de huidige regelgeving voor het beoordelen van gevaarseigenschappen van afvalstoffen.

Breed gedragen actualisatie

De handreiking Eural helpt partijen (afvalontdoeners, afvalverwerkers, provincies, gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en toezichthoudende instanties) om te beoordelen of er sprake is van een gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstof en bij het indelen ervan naar de juiste Euralcode. De nieuwe versie biedt inzicht in de laatste ontwikkelingen en geeft meer voorbeelden hoe afvalstoffen op de juiste manier geclassificeerd moeten worden. De handreiking is in opdracht van Rijkswaterstaat geactualiseerd door Tauw. Het proces is begeleid door een werkgroep, waarin zowel overheid als afvalbedrijven en -branches vertegenwoordigd waren. 

Veranderingen in wetgeving 

Wat de aanleiding was voor het schrijven van een nieuwe handreiking vertelt Jurgen Ooms, adviseur circulaire economie bij Tauw. "De Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) is in 2008 aangepast en sloot vanaf toen beter aan op het wereldwijd geharmoniseerde systeem (GHS) voor de indeling van chemische stoffen. Sinds 2014 is het classificeren van afvalstoffen in gevaarlijke en niet-gevaarlijke dan ook gebaseerd de Europese uitwerking van de GHS, de CLP-verordening. Daarvoor waren nog twee andere richtlijnen in gebruik om dat onderscheid te maken. Maar die beide richtlijnen zijn op 1 juni 2015 ingetrokken. Tenslotte is in juni 2017 ook nog eens de gevaarseigenschap HP14 ‘ecotoxiciteit’ ingevuld in de KRA. Daarmee was de oude Handreiking uit 2002 verouderd en voldeed niet meer aan de wensen.” 

Toekennen Eural-codes

Een verwerker van een afvalstof ziet aan de hand van de toegekende Euralcode
in één oogopslag om welke afvalstof het gaat, en of deze als gevaarlijk of niet-gevaarlijk bekend staat. Jurgen: “Een onjuist toegekende code kan tot gevaarlijke situaties leiden en een verkeerd toegekende code kan dan ook worden bestraft. In de praktijk, zoals bij puin en gemengd bouw- en sloopafval, is er dikwijls sprake van een mix van afvalstoffen die in meerdere complementaire codes (zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk) kan worden ingedeeld. Om dan de juiste code te kunnen kiezen, is specifieke expertise nodig. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van asbest, PAK’s in dakbedekking en asfalt, of klein chemisch afval (KCA). Bij het maken van de juiste keuze tussen de verschillende codes krijgt de ontdoener hulp via de handreiking. Ter vergroting van het inzicht in deze toch wel ingewikkelde materie zijn in deze handreiking talloze voorbeelden opgenomen.”

Onze expertise

Tauw ondersteunt al sinds de introductie van de Eural (2001) klanten met het toekennen van de juiste Euralcode. We zijn bekend met de technologie die wordt toegepast bij afvalverwerking en  (chemische) analyse van afvalmonsters, en kennen ook de achterliggende wet- en regelgeving. We hebben een uitstekend netwerk in de afvalbranche, maar ook bij bevoegde gezagen. Daardoor kunnen wij informatie en meningen ophalen bij experts uit beide geledingen, en waar nodig een brug slaan tussen deze twee werelden.

De nieuwe handreiking Eural is beschikbaar via de Rijkswaterstaat website www.afvalcirculair.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.