Drogen van zuiveringsslib in kassen goedkoop en duurzaam

Door zuiveringsslib duurzaam (voor) te drogen in kassen met restwarmte wordt er geld en energie bespaard bij de verwerking van slib. Dit is de conclusie van een onderzoek dat Tauw in opdracht van Stowa heeft uitgevoerd naar de kansen van slibdroogkassen in Nederland.

Drogen in kassen wordt wereldwijd op veel plaatsten gedaan. Tauw kwam met het idee om deze techniek, met toevoeging van restwarmte, in Nederland te introduceren.

Het ‘ontwaterde’ slib dat doorgaans wordt vervoerd bevat nog altijd 75 tot 80 procent water. Door dit slib duurzaam (voor) te drogen in kassen met restwarmte wordt zo’n 25 tot 50 procent bespaard op transport- en verwerkingskosten, blijkt uit het onderzoek.

Duurzaam en kansrijk

Het onderzoek toont aan dat slibdroging in kassen met restwarmte doelmatig (goedkoop) en duurzaam is en zeer kansrijk voor de toekomstige slibverwerking. Tauw is momenteel bezig om samen met ketenpartners de mogelijkheden van dit concept in de praktijk verder uit te werken.

Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen met hulp van Wageningen UR en de financiering door Stowa en een begeleidingscommissie van diverse waterschappen, Stowa en RVO.

Meer informatie over dit onderzoek in Stowa-rapportage: (Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met en zonder restwarmte.

Contactpersoon: Berend Reitsma