Drukriool in buitengebieden passé?

De laatste decennia hebben in het teken gestaan van het steeds verder centraliseren, ofwel het centraal aanvoeren van afvalwater naar grote rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierbij zijn ook veel buitengebieden gekoppeld aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater uit de buitengebieden moet vaak over enkele tientallen kilometers worden verpompt voordat het bij de zuivering is. Tauw onderzoekt voor verschillende buitengebieden de mogelijkheden van lokaal inzamelen en behandelen.

Lokaal inzamelen en behandelen

Veel drukriolen zijn inmiddels toe aan vervanging. Een goed moment om te overwegen of weer geïnvesteerd moet worden in een nieuw drukriool of op zoek te gaan naar alternatieven waardoor het afvalwater van buitengebieden lokaal kan worden ingezameld en behandeld. Deze optie lijkt aantrekkelijk, omdat een drukriool een relatief duur systeem is. Bovendien is in veel buitengebieden sprake van bevolkingskrimp waardoor een drukriool per persoon nog duurder wordt.

Recreatieterreinen

In sommige buitengebieden is sprake van veel recreatie waardoor juist in de zomer het drukriool overbelast is. Hiervoor geldt een vergelijkbare afweging: investeren in uitbreiding van het drukriool of zoeken naar alternatieven om het afvalwater van recreatieterreinen lokaal te behandelen.

Bezuinigingsopgaaf

Deze trend wordt mede gevoed door de bezuinigingsopgaaf. Bij het realiseren van een lokaal systeem is het dan ook niet vanzelfsprekend dat de gemeente of het waterschap bij voorbaat het systeem gaat onderhouden. Bij voldoende draagvlak zou ook de lokale bevolking of een lokale aannemer (een deel van) het beheer en onderhoud kunnen verzorgen.

Rol van Tauw

Het is duidelijk een vraagstuk dat de hele waterketen aangaat. Daarom onderzoekt Tauw samen met o.a. waterschappen en gemeenten voor verschillende buitengebieden de mogelijkheden van lokaal inzamelen en behandelen.

Zo onderzoeken we samen met de gemeente Steenwijkerland, waterschap Reest en Wieden, Stowa, stichting Rioned, LTO-Noord en dorpsbelang of we afvalwater kunnen afkoppelen en lokaal behandelen in het buitengebied van Blankenham.

Samen met de gemeenten Ede en Barneveld en waterschap Vallei & Veluwe onderzoeken we of het mogelijk is om recreatieterreinen in de buitengebieden Ede-Barneveld van het drukriool te halen en lokaal afvalwater te behandelen.

En samen met de gemeente Lochem, waterschap Rijn en IJssel en Stowa doen we onderzoek of de kern Exel met circa 60 huishoudens zijn afvalwater zelf kan inzamelen en behandelen.

Contactpersoon: Paul Telkamp