Duizenden vissen maken gebruik van vispassage gemaal Halfweg

De vispassage bij het boezemgemaal in Halfweg werkt. Dit voorjaar onderzocht Tauw in samenwerking met Visserijbedrijf Kalkman de werking van de in 2012 in gebruik genomen passage.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2012 een vispassage bij het boezemgemaal in Halfweg aangelegd. Door de aanleg is voor vissen een vrije verbinding tussen Rijnlands boezem (ringvaart van de Haarlemmermeer) en het Noordzeekanaal gerealiseerd.

Duizenden vissen

Dit voorjaar heeft Tauw samen met Visserijbedrijf Kalkman de werking van de vispassage onderzocht.
Tijdens de onderzoeksperiode zijn meer dan 45.000 glasalen dit voormalige knelpunt gepasseerd. Naast de aal maakt ook de driedoornige stekelbaars massaal gebruik van deze nieuwe mogelijkheid om Rijnlands boezem binnen te zwemmen. Op topdagen werden maar liefst 7000 glasalen en 14.000 stekelbaarzen geteld. De vispassage werkt dus goed.

Visvriendelijk

Met dit onderzoek toont Tauw niet alleen de werking van de vispassage aan, maar kunnen ook aanbevelingen worden gedaan hoe de vispasseerbaarheid kan worden geoptimaliseerd.
De visvriendelijkheid van het vijzelgemaal zelf is al tijdens een eerder onderzoek in het najaar van 2012 door Tauw aangetoond.

Contact persoon: Emy Visser