Duurzame woningbouwversnelling in Veldhoven door unieke samenwerkingsvorm

Grassap als milieuvriendelijk alternatief voor strooizout. Sinds de start van Grass2Grit twee jaar geleden is dit idee inmiddels uitgegroeid van laboratoriumtest tot EU LIFE-project. Inmiddels is Grass2Grit klaar voor de praktijkproef. Dit unieke moment werd op 6 maart 2020 feestelijk afgetrapt met de opening van de eigen fabriekshal van Grass2Grit in Broek of Langedijk. Ook Tauw, betrokken bij de ontwikkeling van de technologie van Grass2Grit, was hierbij aanwezig.

19 maart 2020

Tauw wil samen met opdrachtgevers werken aan projecten waarin een toekomstbestendige oplossing, goede samenwerking en plezier centraal staan. Daarom hebben wij het ‘omgekeerd aanbesteden’ (opdrachtnemer zoekt opdrachtgever) in het leven geroepen. Eén van de organisaties die hiervan gebruik gaat maken is de gemeente Veldhoven.

Met omgekeerd aanbesteden wijken we af van de traditionele wijze van aanbesteden. Ons Team Omgekeerd Aanbesteden biedt kennis en commitment aan partijen die normaliter zelf een aanbesteding uitschrijven. Wij zien regelmatig dat duurzaamheid is opgenomen in aanbestedingen, maar dat er na de gunning relatief weinig van terug is te zien.

Juist de partijen die de leefomgeving toekomstbestendiger maken konden nu op onze ‘uitvraag’ inschrijven om zo op een nieuwe, omgekeerde manier gebruik te maken van elkaars expertise. Daarbij hebben we gekozen voor de inschrijving met de grootste impact op duurzaamheid en het team waarin samenwerken en aandacht voor elkaars belangen voorop staan. Naar aanleiding van onze uitvraag in juni 2019 is de gemeente Veldhoven met ons Team Omgekeerd Aanbesteden gaan samenwerken.


Duurzame woningbouwversnelling Veldhoven

De gemeente Veldhoven en het Team Omgekeerd Aanbesteden gaan samen werken aan de ontwikkeling van de kwaliteitswijzer voor de woningbouwversnelling in Veldhoven. Binnen vijf jaar moeten er 2000 woningen in Veldhoven gebouwd worden. Dit zijn twee keer zoveel woningen dan in eerste instantie gepland. Team Omgekeerd Aanbesteden en de gemeente Veldhoven kijken hoe ze de duurzaamheid van de woningbouw kan versterken, en tegelijk hoe een leuke en creatieve samenwerking hier aan bijdraagt. Gezamenlijk ontwikkelen ze bijvoorbeeld een kwaliteitswijzer zodat er een concreet instrument ontstaat om de prestaties waarop de gemeente inzet te monitoren.

Samenwerkingsafspraken

Tauw gelooft in de werkwijze van omgekeerd aanbesteden, en heeft daarom  aan de gemeente Veldhoven de inzet van het Team Omgekeerd Aanbesteden ter waarde van 40.000 euro (ongeveer 350 uur) kosteloos beschikbaar gesteld om dit te onderstrepen. Ralph van Roessel, directelid van Tauw en ambassadeur van Omgekeerd Aanbesteden, is overtuigd van de noodzakelijke verandering en de meerwaarde die omgekeerd aanbesteden brengt: “Het was al gaaf om te merken dat ons idee om het met ‘omgekeerd aanbesteden’ eens echt anders te doen heeft geleid tot interesse en positieve reacties van opdrachtgevers. Het is een prachtige vervolgstap dat we met de gemeente Veldhoven een partij met lef en ambitie hebben gevonden waarmee we het idee ook echt concreet uit gaan voeren.  Hiermee werken we samen aan een echt voorbeeldproject voor de bouwsector waarin plezier, samenwerking en toekomstbestendige oplossingen centraal staan”.

Danielle van der Ven en Anita van Limpt, Kwartiermakers Woningbouwversnelling bij de gemeente Veldhoven vullen Ralph aan: “De combinatie van het realiseren van ambities van onder andere duurzaamheid en energietransitie binnen de woningbouwversnellingsdoelstelling maakt deze werkwijze uniek!”

Het officiële tekenmoment voor de samenwerkingsafspraken zou op 18 maart 2020 plaatsvinden, maar kon in verband met de huidige maatregelen omtrent het Corona-virus niet doorgaan. Wel zijn de afspraken tussen het Team Omgekeerd Aanbesteden en de gemeente Veldhoven inmiddels van kracht en zijn beide partijen aan de slag gegaan om hun vernieuwende samenwerking te verstevigen. De gemaakte afspraken helpen de samenwerking tot een succes te maken en een ambitieuze duurzame impact te bereiken binnen de doelstellingen van de woningbouwversnelling.

 

Lees meer over omgekeerd aanbesteden

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?