Edwin van der Strate brancheambassadeur klimaatadaptatie NLingenieurs

NLingenieurs heeft Edwin van der Strate, manager klimaatadaptatie bij Tauw, benoemd tot brancheambassadeur klimaatadaptatie. Edwin heeft de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd op klimaatadaptatie.

Hij heeft onder andere geparticipeerd in de City Deal klimaatadaptatie, Climate Campus Zwolle, het Klimaatadaptatie Adviesteam en het Programmateam van de NAS. Edwin richt zich vooral op strategische en beleidsmatige trajecten (voeren van risicodialogen en opstellen van adaptatiestrategieën), waarbij hij zich inzet om de koppeling te maken tussen beleidsmatige vraagstukken en praktijkkennis. Zo is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Roadmap klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling en de klimaattoets.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van klimaatadaptatie >>