Een 'Greener' toekomst voor verontreinigde bodem

Tauw Group werkt binnen een consortium van zestien Europese en vier Chinese partners samen aan het EU-Horizon2020 project 'GREENER’ (Integrated Systems for Effective Environmental Remediation). Het uiteindelijke doel van dit project is om duurzamere - 'Greener' - maar ook kosteneffectieve saneringsmethoden te ontwikkelen, die het gebruik van energie-intensieve en afvalproducerende fysisch-chemische technologieën vervangen of beperken. Het project is in maart 2019 van start gegaan en zal in totaal vier jaar duren.

02 oktober 2020

 

Duurzamere en kosteneffectieve saneringstechnieken

leder jaar komen miljoenen tonnen organische en niet-organische stoffen terecht in onze bodem en onze waterhuishouding. Dat heeft een negatief effect op de volksgezondheid, levende organismen en essentiële ecosysteemdiensten. Niet alleen het aantal verontreinigde locaties wereldwijd maar ook de kosten die gepaard gaan met het behandelen of verwijderen van verontreinigde grond en water, brengen aanzienlijke economische gevolgen met zich mee.

Tauw werkt binnen het 'GREENER' project mee aan de ontwikkeling van duurzamere en kosteneffectieve saneringstechnieken om deze problematiek aan te pakken.

Een uitgebreid artikel over dit project en onze rol daarin is verschenen in het tijdschrift Land + Water van september 2020.