Eerste fase getijdenpark in de Maashaven van start

In de Maashaven in Rotterdam is het de bedoeling om de komende jaren een nieuw natuur- en recreatiegebied aan te leggen, in de vorm van een getijdenpark. De eerste fase van de realisatie van dit project gaat in mei 2018 van start. Tauw maakt deel uit van het projectteam dat kennis inbrengt om tot de realisatie van een mooi en gevarieerd getijdenlandschap te komen.

Uniek in Nederland
Het toekomstplaatje is een park in het water met een natuurvriendelijke oever waar onder invloed van eb en vloed (getijde) meer plaats is voor natuur en waterdieren. De openbare ruimte onder de metrobaan tot aan de waterlijn (aan de Maashaven Oostzijde) kan zich ontwikkelen tot een groen en recreatief wandelgebied.

Het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland en daarom een mooi voorbeeld van innovatie en inspiratie. Meer groen en natuur op, in en direct langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg versterkt de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier.

Uitvoering in 3 fasen
Bij de aanleg van dit getijdenpark, dat uit 3 fasen bestaat, werkt de gemeente Rotterdam samen met Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling, Tauw en Waterschap Hollandse Delta. Iedere partij brengt zijn eigen kennis in om te komen tot een innovatief en toekomstbestendig getijdenpark.

In de eerste fase, die van mei tot september 2018 plaatsvindt, levert het Havenbedrijf Rotterdam circa 200.000 m3 zandhoudende bagger dat vrijkomt bij de verdieping van de Nieuwe Waterweg. Hiermee wordt  een stevige en schone havenbodem in de Maashaven aangelegd, die gereed is voor verdere ontwikkeling. Voorafgaand hieraan zal de bestaande baggerlaag en een deel van de onderliggende kleilaag verwijderd worden, zodat een stabiele ondergrond ontstaat voor het aanbrengen van het fundament van het getijdenpark.

Rol van Tauw
Tauw is sinds 2016 als partner betrokken bij dit ambitieuze project. Het project getijdenpark Maashaven geeft Tauw een unieke kans om onderdeel te zijn van een showcase, uniek in Nederland: het realiseren van een getijdenpark in een binnenhaven in stedelijk bebouwd gebied. Tauw levert als partner een meerwaarde op het gebied van o.a. baggeren (waterbodemonderzoek, milieukundige begeleiding, advies afzet), kennis van innovaties en de koppeling met het project Verdieping Nieuwe Waterweg vanuit onze bestaande kennis van vrijkomende grondstromen en afzet binnen dit project.

In onderstaand filmpje gaat onze Tauw-collega Fred Bransen (programmamanager voor het programma ‘Rivier als Getijdenpark') in gesprek met Andriena Lushtaku (projectmanager getijdenpark Maashaven bij de gemeente Rotterdam), die vertelt hoe de plannen eruit zien.

<Toelichting beeld bovenin het bericht: 'Toekomstplaatje' van getijdenpark Maashaven door Gemeente Rotterdam op basis van impressie van De Urbanisten>

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.