Eerste toepassing sensoren voor online metingen in afval- en oppervlaktewater

Het gebruik van sensoren voor monitoring in afvalwater en oppervlaktewater staat nog in de kinderschoenen. Tauw maakt al veelvuldig gebruik van sensoren voor grondwatermetingen en heeft deze methode nu ook succesvol toegepast voor het meten van afvalwater.  

Onlangs heeft Tauw met succes online metingen in afvalwater uitgevoerd door gebruik te maken van een multiparameter sensor. Na een succesvolle proef op laboratoriumschaal, die Tauw in samenwerking met Trios (leverancier van de sensor) heeft uitgevoerd, heeft een geslaagde praktijktest plaatsgevonden in het afvalwater bij Morssinkhof plastics in Zeewolde. Deze multiparameter sensor kan onder andere meten op chemisch zuurstofverbruik (CZV), biochemisch zuurstofgebruik (BZV) en de zwevende stoffen nitriet en nitraat.

De resultaten van de meting kunnen via de computer realtime worden uitgelezen en uitgewerkt. YP partners heeft hiervoor de software geleverd. 

Monitoren oppervlaktewater

Vanaf medio april wordt de sensor eveneens in oppervlaktewater getest. Deze test wordt uitgevoerd in samenwerking met het RIVM en Waterschap Vallei en Veluwe op een locatie in de omgeving van Twello.

De komende tijd gaan we ook onderzoeken of we ortho-fosfaat en ammonium met de sensor kunnen meten.

Wens vanuit de markt

“Met het aanbieden van de mogelijkheid tot het online monitoren van meedere parameters sluiten we aan bij de wens vanuit de markt om meer data te verzamelen oven de samenstelling van afvalwater en oppervlaktewater”, aldus Paul Wolbers, projectmanager bij Tauw.

Contactpersoon: Paul Wolbers en Jeroen van den Berg

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.