Feestelijke ingebruikname van riothermie voor verwarmen zwembad Wezep

Zwembad De Veldkamp in Wezep wordt door middel van riothermie verwarmd met de restwarmte van de fabriek van aardappelproducent CêlaVíta. Op 29 mei 2018 organiseerden Tauw en Sportfondsen een feestelijke ingebruikname van de riothermie voor alle inwoners, ingehuldigd door wethouder Harm Westerbroek. Tauw heeft een grote rol gespeeld bij dit bijzondere project.

Haalbaarheidsonderzoek Tauw
Uit het haalbaarheidsonderzoek dat Tauw heeft uitgevoerd bleek dat er zeer veel potentie was om door middel van riothermie warmte te winnen uit het vuile afvalwater van Celevita om zwembad De Veldkamp gasloos te verwarmen.

Hiervoor moest wel een 650 meter lange rioleringsbuis worden aangelegd. Omdat er geen partijen waren die hierin wilden investeren, hebben Tauw en Sportfondsen Nederland (de exploitant van het zwembad) gezamenlijk 350.000 euro geïnvesteerd om de komende 20 jaar warmte te leveren aan het zwembad.

Riothermie in de praktijk
Riothermie wint thermische energie terug uit rioolwater dankzij een warmtewisselaar. Via een warmtepomp wordt de gewonnen warmte verwarmd tot de gewenste temperatuur. In Wezep loost de aardappelfabriek van CêlaVíta veel warmte in het riool. Met deze warmte verwarmt Tauw Omgevingswarmte B.V. zwembad De Veldkamp (600 meter verderop) gasloos. Een jaarlijkse besparing van 230.000 m3 gas, wat resulteert in 410 ton minder CO2-uitstoot. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 58 huishoudens. Meer over de werking van riothermie wordt in deze animatie gevisualiseerd weergegeven.

Naast De Veldkamp worden er dankzij Tauw nog twee zwembaden én een scholengemeenschap op verschillende plaatsen in Nederland gasloos verwarmd. We hebben de ambitie om de komende vijf jaar honderd locaties te verwarmen via riothermie.

Potentieel van riothermie
Warmte uit afvalwater wordt nog te vaak ‘vergeten’, terwijl het een enorm potentieel heeft en bijna overal toepasbaar is. Gelukkig zien steeds meer bedrijven en overheden in dat zij moeten overschakelen op alternatieve energiebronnen. Riothermie vormt een goede bron van duurzame energie; het is warmte die reeds lokaal aanwezig is en anders verloren gaat. Dit wetende is het onvoorstelbaar dat gebouwen nog steeds verwarmd worden met gas die ook kunnen worden voorzien van warmte middels riothermie.

Gasloos verwarmen op lokaal niveau stimuleren
Bedrijven en overheden hebben vaak een andere kernactiviteit dan warmtewinning en -levering, waardoor (burger)initiatieven omtrent gasloos verwarmen vaak sneuvelen. Tauw heeft daarom onlangs de Tauw Omgevingswarmte B.V. opgericht, waarmee we lokale initiatieven (net als in Wezep) snel opstarten en beheren. Zo dragen wij bij aan een duurzame, gasloze samenleving.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van riothermie, aquathermie en andere technieken.

<Headerfoto komt uit filmpje van Loco Media Groep>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.