Feestelijke opening Randweg 's-Hertogenbosch - Vught

De nieuwe Randweg ’s-Hertogenbosch – Vught is zondag 15 mei feestelijk geopend voor het publiek. Tauw heeft voor het project Randweg ondermeer een grote rol gespeeld bij de omgevingscommunicatie.

De officiële openingshandeling vond plaats door burgemeester Rombouts van ‘s-Hertogenbosch en burgemeester Van de Mortel van Vught met een visueel spektakel op de brug over het Drongelens Kanaal. Daarnaast waren er vele attracties, ter vermaak maar ook ter lering. Zo werd bijvoorbeeld in het infocentrum Randweg een presentatie gegeven over de geschiedenis en de aanleg van de Randweg, showden de bouwers van de Randwegtunnel hun nieuwste materieel en kon men in de faunapassage alles horen over de dier- en plantensoorten.

Tauw

Tauw heeft voor het project Randweg de totale engineering van het definitieve ontwerp, het bestek en de aanbesteding verzorgd. Ook heeft Tauw voor de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught de volledige omgevingscommunicatie op zich genomen. Tauw was onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van informatieavonden voor belangstellenden, de registratie en afhandeling van vragen en klachten, en het adverteren over verkeersmaatregelen.

Project Randweg

Randweg 's-Hertogenbosch - Vught is een gemeentelijke weg met 2 x 2 rijstroken die de voormalige N264 met de Vlijmenseweg verbindt. De noordelijke ontsluitingsweg verbindt gemeente Vught met de Randweg. Andere onderdelen van het project Randweg zijn onder andere: de reconstructie van omliggende wegen, de aanleg en reconstructie van fiets- en voetpaden, plaatsen van geluid- en lichtschermen, verplaatsen van benzinestation en de bouw van twee bruggen, twee fietstunnels, twee spoor-onderdoorgangen, een voetgangersbrug en twee faunatunnels.

Contact persoon: Tom van der Weegen