Fosfaatkansenkaart voor Metropool Regio Amsterdam

Effectief grondstoffengebruik is voor de gemeente Amsterdam een belangrijke pijler in het milieuprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam. In opdracht van gemeente Amsterdam maakt Tauw daarom een fosfaatkansenkaart voor de Metropool Regio Amsterdam.

Deze fosfaatkansenkaart is een overzichtelijke digitale kaart die het aanbod en de vraag naar fosfaat in de regio duidelijk maakt en is onderdeel van het gemeentelijke Actieprogramma Fosfaat.

De fosfaatkansenkaart geeft antwoord op de vragen: ‘Welke fosfaatbronnen zijn er in de Metropool Regio Amsterdam en welke bedrijven hebben een fosfaatvraag?’ Door vraag en aanbod te inventariseren kan een begin worden gemaakt met een kringloopsluiting voor fosfaat in de regio. Met behulp van de kansenkaart wordt snel inzichtelijk waar de kansen tussen fosfaatafnemers en aanbieder liggen. De kaart biedt het initiatief voor bedrijven om contact met elkaar op te nemen en op grond daarvan de beschikbaarheid van het aanwezige fosfaat nader te onderzoeken.

Zie ook:
Hergebruik fosfaat van levensbelang: Tauw ondertekent Ketenakkoord Fosfaatkringloop

Contact personen: Berend Reitsma en Amor Gaillard