Fundering van immobilisaat voor nieuwe verbindingsweg Friesland

KWS gaat voor de provincie Fryslân een nieuwe verbindingsweg realiseren, de Noordwesttangent. De fundering tussen twee kunstwerken in deze weg wordt gemaakt van immobilisaat. Tauw is betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

De Noordwesttangent komt te liggen tussen de provinciale wegen N357 bij Stiens en de N383 tussen Marsum en Berltsum. Deze nieuwe verbindingsweg moet zorgen voor een betere verbinding tussen Noord-Fryslân en het hoofdwegennet, en minder sluipverkeer in de omliggende dorpen. Dat is goed voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het betreffende gebied.

Duurzaam alternatief

 De fundering tussen twee kunstwerken in deze nieuwe weg wordt gemaakt van immobilisaat. Er is circa 8.100 ton immobilisaat nodig om deze 1.400 meter lange fundering te realiseren. Het immobilisaat wordt gemaakt van sterk verontreinigde baggerspecie, afkomstig van baggerwerkzaamheden in de Wyde Greuns en de Tijnje in 2011. Het betreft een proefproject, als duurzaam alternatief voor de traditionele verwerking van vervuilde bagger. Het immobilisaat is bij hergebruik toepasbaar als categorie-1 bouwstof.

Rol van Tauw

Tauw heeft alle benodigde civieltechnische en milieutechnische onderzoeken uitgevoerd om de baggerspecie te mogen toepassen. Daarnaast heeft Tauw samen met Koers bv een receptuur ontwikkeld om de betreffende baggerspecie met behulp van kalk en cement te immobiliseren. Momenteel begeleidt Tauw het meng- en aanbrengproces. ‘In deze eerste fase wordt de baggerspecie met de kalk gemengd om het droge stof percentage omhoog te brengen en het organische stof te oxideren’, legt Joost Brilleman van Tauw uit. ‘Vervolgens wordt het materiaal in depot gezet. Door het mengen met kalk bereikt de gemengde baggerspecie een temperatuur van circa 50 graden. Begin 2013 wordt het materiaal gemengd met cement waarna het toegepast wordt in het werk.’