Gastlessen Tauw in kader van Geoweek enthousiast ontvangen

Tauw heeft op verschillende scholen gastlessen gegeven in het kader van de Geoweek, een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap om leerlingen van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met de meer technische kant van aardrijkskunde.

Tauw organiseerde voor verschillende basisscholen en het VMBO verschillende activiteiten die zowel door de leerlingen, de schoolleiding als een afvaardiging van de Geoweek als zeer positief zijn ervaren.

Kennismaken met de bodem

Op basisschool de Botterhof in Amsterdam Noord en basisschool Groen van Prinsterer in Nieuwe Pekela konden kinderen van groep 8 kennis maken met verschillende bodemsoorten en bodemonderzoek. Zij konden met eigen handen voelen en ruiken aan zand, klei, veen en leem. Ook konden ze zelf grondboringen en waterpeilingen doen. De basisschool uit Nieuwe Pekela laat via hun website weten dat Tauw er prima in geslaagd is de kinderen te boeien met hun dagelijkse bodemwerkzaamheden.

Ook de leerlingen uit het tweede jaar VMBO van het Dr. Nassau College in Assen kregen gastlessen op bodemgebied. Zij werkten in groepjes aan ondermeer het verrichten van grondboringen en het benoemen van grondsoorten. Daarvoor kregen ze een cijfer dat meetelt voor hun rapport. De school heeft al aangegeven volgend jaar graag weer gebruik te maken van dit initiati

Oplossen van wateroverlast

Groep 7 en groep 8 van basisschool Esmoreit uit Luttenberg gingen op bezoek bij Tauw in Deventer. Met behulp van klei, houten huisjes en een gieter gingen de kinderen aan de slag met het oplossen van wateroverlast in de stad. Zij gingen helemaal op in hun rollenspel tussen bewoners, gemeenten en brandweer/politie over de vraag hoe grondwateroverlast van bewoners kan worden opgelost.

Verder deden de leerlingen in het proeflaboratorium van Tauw onderzoek naar olieverontreiniging in de bodem, werden hun zoekvaardigheden geprikkeld binnen de Tauw Geoportal en op internet, en streden zij in een GeoQuiz om de eer wie de meeste vragen over de verschillende vakgebieden van Tauw kon beantwoorden.

Een afvaardiging van de Geoweek vertelde zeer onder de indruk te zijn van het goed georganiseerde, interactieve programma van Tauw.