Gebied Informatie Model ingezet bij herinrichting N280 Roermond

 

De provincie Limburg werkt samen met de gemeente Roermond aan een infrastructurele ‘hartoperatie’ om de doorstroming van het verkeer op de N280 bij Roermond te verbeteren. Tauw is, vanuit een raamcontract met de provincie, gevraagd de aanbesteding voor de herinrichting te begeleiden en de contractering te verzorgen.

 

Uitdaging

Op dit moment loopt het verkeer op de N280 bij Roermond vast door bestemmingsverkeer van en naar het nabijgelegen bedrijvenpark en een outlet store. Daar gaat verandering in komen: waar nu gelijkvloerse kruisingen liggen, wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het bestemmingsverkeer door de aanleg van een verdiepte ligging. Tijdens deze ‘openhartoperatie’ (periode 2018-2020) moet de stad bereikbaar, bewoonbaar en leefbaar blijven. Een uitdaging die vraagt om goed omgevingsmanagement, geborgd in een goed contract met een passende aanbesteding.

Gebied Informatie Model

Door het Gebied Informatie Model (GIM) op te nemen in het plan van aanpak was Tauw onderscheidend in het offerte-traject. Met GIM is het mogelijk om alle beschikbare projectinformatie toegankelijk te ontsluiten en te koppelen aan geografische informatie (GIS). GIM maakt de communicatie naar de omgeving makkelijker. Voor de omgevingsmanager is GIM een handig ‘praatplaatje’ bij stakeholders. De rest van het projectteam én de opdrachtgever hebben ook profijt van GIM: de beschikbare informatie met betrekking tot de omgeving is snel inzichtelijk.


Contactpersoon: Sybren Boukema

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.