Gemeente Almere kiest voor vernieuwende, creatieve aanpak Tauw

Het bedrijventerrein Stichtsekant in Almere is volop in ontwikkeling. In het plangebied liggen echter 23 behoudenswaardige archeologische vindplaatsen die toegankelijk moeten blijven voor onderzoek in de toekomst. Tauw kiest voor een vernieuwende, creatieve aanpak om de archeologische terreinen zoveel mogelijk in de ontwikkeling van het bedrijventerrein te integreren.

Creatieve sessie

Om tot een pakket aan vernieuwende oplossingen te komen, hebben Tauw en Transect in hun gezamenlijke offerte aan de gemeente Almere een creatieve sessie opgenomen. De mening van de gemeente was unaniem: deze aanpak was vernieuwend en creatief en stak met kop en schouders boven de concurrentie uit.

Toolbox

Deze creatieve sessie – waarin deskundigen van Tauw vanuit verschillende disciplines aan de hand van verschillende spel- en denktechnieken hun ideeën de vrije loop lieten – heeft uiteindelijk geresulteerd in een bruikbare toolbox van technische maatregelen om een bedrijventerrein te ontwikkelen mét duurzaam behoud van archeologische waarden.

'Openluchtmuseum'

Door de archeologische terreinen zoveel mogelijk mee te nemen in de ontwikkeling van het bedrijventerrein en door ruimte te bieden aan langdurig archeologisch onderzoek, krijgt het terrein een dubbelfunctie: als hoogwaardig duurzaam bedrijvenpark én als 'openluchtmuseum' voor de archeologie in het algemeen en de historie van Stichtsekant in het bijzonder.

Contact persoon: Alexander Pieters