Gevolgen afstoten bedrijfssporen door NSS

NS Spooraansluitingen (NSS), een dochterbedrijf van NS, verhuurt en beheert circa 300 kilometer spoor en 1200 wissels bij ongeveer 250 bedrijven in Nederland die een economisch of strategisch belang hebben bij het vervoer van goederen per spoor. Maar wat vraagt dit van deze bedrijven?

Bedrijfsspooraansluitingen zijn de stukken spoor die lopen vanaf de hoofdspoorweg naar het spoor van het bedrijf. NSS beheert nu nog deze aansluitingen, maar omdat spooraansluitingen niet meer tot de core business van NS horen, wil het spoorbedrijf het eigendom en beheer van deze aansluitingen afstoten. Daarom heeft NSS onlangs ruim tweehonderd bedrijven gevraagd de eigen spooraansluiting te kopen.

Onzekerheid

Vanzelfsprekend heerst er terughoudendheid bij de bedrijven. Zo is bijvoorbeeld nog onbekend of bedrijven eigenaar worden van de spooraansluiting of dat ze alleen het gebruikrecht verwerven. En als ze eigenaar worden waarvan dan precies en wat brengt dit verder voor verplichtingen met zich mee? De aankoop van de spoorwegaansluiting kan ook consequenties hebben voor de milieuvergunning en de milieuruimte. Vooral voor het aspect geluid kan het voegen van de spooraansluiting bij de inrichting grote consequenties hebben.

Rol van Tauw

Tauw kan voor u de consequenties van het toevoegen van de spooraansluiting aan de inrichting voor wet- en regelgeving screenen. Wij zetten dan de belangrijkste veranderingen op een rij en geven aan welke vergunningen aangepast moeten worden en welke effecten dit heeft op de milieuruimte. Samen met u bepalen we de strategie om deze veranderingen adequaat op te pakken, zodat u ook als eigenaar van een bedrijfsspoor in compliance bent!

Contactpersoon: Remco Pikaar