Gevolgen nieuwe Energie Efficiëntie Richtlijn (EER) voor bedrijven

De Energie Efficiëntie Richtlijn (EER) is in 2012 door de Europese Commissie ingevoerd. Deze richtlijn dwingt de leden van de EU om op het gebied van energie-efficiëntie nieuwe wetgeving in te voeren.

De Nederlandse staat is momenteel bezig met de afronding van een wetswijziging waarmee Nederland aan deze nieuwe richtlijn zal voldoen. De EER legt verschillende maatregelen vast om energie-efficiëntie in de Europese Unie (EU) te bevorderen. De kerndoelstelling van de EU is om 20% meer energie-efficiëntie in 2020 te behalen. Met deze richtlijn en het nieuwe Energieakkoord zal er voor veel bedrijven het een en ander veranderen.

Consequenties

Voor de industrie veranderen de regels over verplichte energie-audits. Alle grote bedrijven in Nederland moeten uiterlijk op 5 december 2015 een energie-audit uitgevoerd hebben. Daarnaast gelden ook andere regels om bij toekomstige, grote uitbreidingen een verplichte scan te doen voor WKO-toepassing. Tot slot is een aantal voorrechten voor ETS-bedrijven (Emissions Trading System) komen te vervallen. De specifieke regels moeten nog in het Activiteitenbesluit worden opgenomen.

Subsidieregelingen

Er bestaan momenteel verschillende subsidieregelingen waarmee bedrijven energie-besparende investeringen kunnen doen. De belangrijkste staan hieronder genoemd.

EIA
De EIA (Energie Investeringsaftrek) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Dit betekent dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

MIA/Vamil
Met de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Hiermee kunt u tot 36% van het investeringsbedrag terugkrijgen (MIA) of op een zelfgekozen moment 75% van de investeringskosten afschrijven.

Daarnaast zijn er nog verschillende regionale subsidiemogelijkheden.

Wat kan Tauw voor u doen?

Tauw heeft experts die energiebesparingonderzoeken kunnen uitvoeren in het kader van deze nieuwe richtlijn en van vergunningenaanvragen. Op basis daarvan ontvangt u advies over de meest effectieve maatregelen waarmee u energie (en vaak ook kosten) kunt besparen.
Ook kan Tauw u helpen met subsidieaanvragen en met het gunstig invullen van uw energiecontracten.

Contactpersoon: Ramon van Bruggen