Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend

 

Tijdens de Infratech op 17 januari 2017 hebben 62 partijen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend. Met de ondertekening van de nieuwe Green Deal willen de partijen vervolg geven aan de gezamenlijke inzet en acties om infraprojecten duurzamer te maken. CEO Annemieke Nijhof tekende namens Tauw en hield een inspirerende speech.

 

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is het vervolg op de Green Deal Duurzaam GWW, die liep van 2013-2015. Deze nieuwe Green Deal is erop gericht om samen met alle ketenpartners maximaal en verantwoord duurzaamheidkansen te benutten in projecten. De Aanpak Duurzaam GWW helpt om die kansen concreet te maken. De ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 willen daarnaast een voorbeeld zijn voor partijen die (nog) niet deelnemen.

Doel Green Deal 2.0

Het doel van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. Dit betekent een grote veranderopgave bij de partijen die de Green Deal hebben ondertekend. Deze opgave vertaalt zich in 4 transitielijnen, waar de partijen gezamenlijk en individueel concreet aan gaan werken:

  • Van kosten naar waarde: duurzaamheid wordt gezien als een meerwaarde/opbrengst in plaats van een kostenpost
  • Van reactief naar proactief: duurzaamheid moet ‘business-as-usual’ zijn
  • Van uniek naar uniform: partijen moeten op dezelfde manier invulling geven aan duurzaamheid in projecten
  • Van alleen naar samen: duurzaamheid moet integraal onderdeel zijn van alle GWW-projecten door samenwerking

Rol van Tauw

Tauw is actief betrokken bij deze Greendeal, zowel bij het inhoudelijk opstellen als in de stuurgroep namens NLingenieurs. Annemieke Nijhof: "Ik ben heel positief over de kern van de aanpak: het gaat niet zozeer over het benoemen van de inhoudelijke opgaven, maar over de veranderingen die we samen in onze aanpak, werkwijze en samenwerking willen realiseren."

"In mijn speech tijdens de Infratech heb ik geprobeerd om in gewone mensentaal de GreenDeal dichtbij de mensen te brengen. Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling zijn moeilijke begrippen: ik spreek liever van ‘verantwoorde vooruitgang’. Het gaat om de intrinsieke drive om de wereld en samenleving vooruit te brengen, en dit op verantwoorde wijze te doen. Dat doen we voor onze kleinkinderen, niet voor onze opdrachtgevers. Ik denk dat we daar vaker expliciet bij stil moeten staan. Daarvoor is lef en leiderschap nodig. Niet alleen dingen doen die ‘no regret’ zijn, niet een pilot als ‘innovatieve bijzaak’ maar duurzaamheid in het hart van élke opdracht en élk werk. Dus ook geen eenzijdige doelstellingen maar werk-met-werk maken: groot onderhoud aan wegen en kanalen moet niet alleen gericht zijn op de functie van de infrastructuur, maar ook aantoonbaar bijdragen aan energiebesparing, klimaatbestendigheid en circulair materialengebruik." 

"Leiderschap is in ons allemaal. We moeten, net als Pippi Langkous, dingen gaan doen die we nog niet eerder deden. En er op vertrouwen dat we dat wel kunnen. Samen met anderen komen we er echt." (zie ook Annemieke’s blog In de voetsporen van Pippi)

Binnen Tauw is een brede beweging op gang gekomen om inhoudelijk kennis te krijgen van de Aanpak, dit te bespreken met opdrachtgevers en het te gaan toepassen in projecten.

Bekijk ook het filmpje over de Green Deal Duurzame GWW 2.0

Contactpersoon: Patrick Morren

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.