Grondsanering succesvol door goede samenwerking

 

De grondsanering op het voormalige bedrijfsterrein van NEMEF in Wenum Wiesel is onlangs succesvol afgerond en goedgekeurd door de provincie Gelderland. Tauw heeft de sanering voorbereid en begeleid. 

 

Onlangs hebben alle betrokken partijen het grondsaneringsproject geëvalueerd. We kijken terug op zowel een geslaagde sanering als op een constructieve samenwerking waarmee faalkosten zijn voorkomen (zoals vertraging of schade aan omgeving en gebouwen).

Henri Nijland van NEMEF vertelt: “Tauw heeft de benodigde kennis om een dergelijk project van begin tot eind te begeleiden. We hebben ons ontzorgd gevoeld. Mooi om te zien dat wanneer partijen goed samenwerken, projecten zonder financiële tegenvallers afgerond kunnen worden”.

Sanering

De ontgraving naast en onder de gebouwen van NEMEF was in eerste instantie niet voorzien. Een eerdere sanering werd uitgevoerd met een in situ techniek, omdat NEMEF het bedrijfsterrein nog in gebruik had. Nadat NEMEF de productie had verplaatst, werd ontgraving naast en onder de gebouwen als nog mogelijk. Aangezien dit specifieke kennis en ervaring vereist, heeft NEMEF Tauw gevraagd het aanbestedingsproces en de uitvoering van de sanering te begeleiden.

Bij het opstellen van het saneringsplan werd duidelijk dat door de diepte van de ontgravingsputten veel grondwater onttrokken moest worden om de putten droog te houden. Om ongewenste gevolgen van de benodigde bemalingen voor de omgeving te beperken, zijn specifieke eisen opgenomen in de vraagspecificatie.

Aanpak

NEMEF heeft op advies van Tauw besloten om de ontgraving en gedeeltelijke sloop middels een UAV-GC contract aan te besteden. De aannemer, NTP Groep, kon daardoor zelf de meest geschikte uitvoeringswijze bepalen (in plaats van dat de opdrachtgever die dicteert). Bijbehorende risico’s werden zodoende ook door hen beheerst.

Aangezien NEMEF al voor de sanering het bedrijfsterrein had verlaten, werd Tauw gevraagd de uitvoeringsbegeleiding te verzorgen. Naast het uitvoeren van bemonsteringen - om te verifiëren of voldoende was ontgraven – was Tauw ook altijd aanwezig bij de bouwvergaderingen. Mede dankzij dit regelmatige contact met de aannemer verliep de samenwerking tussen alle partijen erg goed. Zo goed dat, ondanks het UAV-GC contract, de inhoudelijke inbreng van Tauw gewaardeerd werd.

Meer weten over aanbesteden en contracten?

Contactpersoon: Pedro Aarnink