Groot baggerwerk Bollenstreek-Zuid gestart

Deze zomer is gestart met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in het gebied Bollenstreek-Zuid, waarbij Tauw sinds 2007 betrokken is. Zo’n 750 watergangen worden aangepakt om de doorstroming en afvoer te verbeteren. Een enorme klus in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland.

In totaal moet circa 370.000 m3 specie gebaggerd worden over een totale lengte van maar liefst 190 kilometer watergang. De te baggeren watergangen variëren in breedte van een tot 40 meter en zijn vooral gelegen in de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen en Oegstgeest.

Rol van Tauw

Vanwege de grootte van het gebied wordt het werk in 7 bestekken op de markt gezet. 

Tauw is in de periode van 2007 tot 2009 betrokken geweest bij de inventarisatie van alle watergangen om de kwaliteit en kwantiteit van de baggerspecie vast te stellen. Daarnaast heeft Tauw ondermeer aanvullende onderzoeken gedaan naar de aanwezigheid van archeologische waarden, niet gesprongen explosieven, flora en fauna, en asbest.

In juni 2011 is na een voorbereiding van 5 jaar de eerste schep (schuif) in de bagger gezet. 'Dit was een heugelijk moment en een kroon op onze voorbereiding', aldus Vincent Muis, projectleider bij Tauw. Binnen het huidige werk wordt circa 85.000 m3 voornamelijk niet verspreidbare specie gebaggerd, zowel uit landelijk als stedelijk gebied. Tauw verzorgt voor dit eerste baggerwerk de milieukundige begeleiding, directievoering en toezicht, en de ecologische begeleiding. Maart 2012 is dit afgerond.

Muis: 'De enorme omvang van het projectgebied, de doorlooptijd van het project en de vele disciplines maken dit tot een uniek en bijzonder project.'

Contact persoon: Vincent Muis