Groot onderhoud Eerbeekse beek

In opdracht van Waterschap Veluwe is Tauw in augustus gestart met de voorbereiding van herstel Eerbeekse beek, fase 3. Het tracé begint voorbij papierfabriek Coldenhove en eindigt aan de Harderwijkerweg in Eerbeek. Tauw is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van het herstel van de beek voor dit traject.

De Eerbeekse beek is een sprengen beek met een van oorsprong zo laag mogelijk verhang om het verval ter hoogte van de molen zo groot mogelijk te maken. Omwille van de waternatuur is het wenselijk om een optimale stroomsnelheid (tussen 0,2 en 0,6 m/s) te halen en de vervuilde waterbodem te herstellen. Om dit te bereiken dient het profiel van de beek hersteld te worden. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn: het verwijderen van obstakels in het profiel, herstel van leem in de beekbodem, aanbrengen van beschoeiing en verwijderen van zand en blad. Indien mogelijk leiden we het beektracé om daar waar sprake is van lange overkluizingen onder bedrijventerreinen.

Waarom groot onderhoud?

Het uiteindelijke doel is om de watervoerendheid te verbeteren en hierdoor meer stroming in de beek te krijgen. Daarnaast moet de inrichting van de beek voldoen aan de ecologische randvoorwaarden. Het beektraject bovenstrooms van de Harderwijkerweg heeft een HEN-functie (Hoogst Ecologisch Niveau). Hiervoor geldt dat de watercondities moeten zijn afgestemd op de waternatuur. Het bovenstroomse gedeelte van de beek (buiten fase 3) ligt in Natura 2000 gebied. De maatregelen moeten gericht zijn op instandhouding en herstel van het leefgebied van vissoorten als de beekprik (Lampetra planeri).