Haalbaarheidsonderzoek afvalwaterzuivering met plantenkassen

 

Tauw is samen met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Barneveld en Leusden een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het lokaal zuiveren van het afvalwater met kassen in jeugddorp De Glind. De kracht van het concept is dat afvalwaterzuivering wordt gecombineerd met een aantrekkelijke plantenkas, die ook een educatieve en recreatieve functie heeft.

 

Meerwaarde voor omgeving

Het concept van kassenzuivering is ontwikkeld in Hongarije. Het is wereldwijd al veelvuldig toegepast, maar nog zeer beperkt in West-Europa (alleen in Frankrijk). Het mooie van deze manier van zuiveren is dat het een meerwaarde creëert voor de omgeving (in plaats van een zuivering ‘wegwerken' naar de rand van de stad achter een rij bomen zoals doorgaans gebeurt). Dit concept lijkt voor zowel stedelijke gebieden als buitengebieden goede mogelijkheden te hebben.

Jeugddorp De Glind

Jeugddorp De Glind is een uniek dorp in het buitengebied van de gemeente Barneveld waar kwetsbare kinderen en jongeren een speciale plaats innemen binnen de hechte gemeenschap. Door er (tijdelijk) te wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de gemeenschap kunnen ze in De Glind stappen zetten naar hun toekomst. Kassenzuivering zou hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Het haalbaarheidsonderzoek is dus niet alleen technisch, financieel en juridisch van aard. De maatschappelijke acceptatie is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Bij dit onderzoek, dat naar verwachting eind 2016 is afgerond, zijn naast bovengenoemde partijen ook de Rudolphstichting, dorpsbelang en de gemeente Ede betrokken.

Contactpersoon: Paul Telkamp