Haalbaarheidsonderzoek duurzame energie Noord Deurningen

Tauw heeft voor de stichting Duurzaam Noord Deurningen een subsidieverzoek opgesteld voor een haalbaarheidonderzoek naar duurzame energie. Met succes: de provincie Overijssel heeft het subsidieverzoek ingewilligd en draagt voor 50% bij in de kosten.

Noord Deurningen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 energieneutraal te zijn. Tauw gaat met behulp van de Smart Energy Planner de mogelijkheden in het dorp en de directe omgeving bekijken. Zo zouden veehouders in het gebied met de vrijkomende mest een vergistingsinstallatie kunnen realiseren waarbij warmte wordt geleverd aan het dorpshuis, en heeft een tuinder belangstelling voor een geothermiesysteem waarvan misschien ook de bewoners warmte kunnen afnemen.

De sessie met de Smart Energy Planner heeft ook tot doel om draagvlak te creëren voor een collectieve voorziening. De bewoners kunnen de doelstelling niet realiseren zonder ondernemers. Door aan het begin met alle partijen naar de mogelijkheden en kosten te kijken, kan een voorselectie van opties worden gemaakt. Welke systemen zijn financieel interessant en kunnen in het dorp op draagvlak rekenen? Interessante opties worden in de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek verder uitgewerkt.

‘Het leuke van dit project is dat het door de bewoners zelf is gestart’, aldus Marion van Amelrooij van Tauw. ‘Het illustreert de dynamiek in de samenleving waarbij bewoners en bedrijven zelf met duurzaamheid aan de slag gaan. Wij leveren daar graag een bijdrage aan.’

Contact persoon: Marion van Amelrooij