Haalbaarheidsstudie extra inlaatcapaciteit Kromme Rijn

Tauw werkt voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden enkele alternatieven uit voor extra inlaatcapaciteit voor de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede.

De Kromme Rijn heeft een belangrijke functie voor de fruitteelt in de regio Wijk bij Duurstede en de zoetwateraanvoer van midden West Nederland. Vooral bij langdurige droogte en ten tijde van nachtvorstbestrijding zijn de fruittelers afhankelijk van het aanbod van Neder-Rijnwater dat via de inlaat Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn instroomt.

Telers pompen dit water in deze periodes met duizenden liters per seconde tegelijk uit de Kromme Rijn. Bij zeer lage rivierstanden op de Neder-Rijn stroomt er echter onvoldoende water de rivier in waardoor voor de fruitteelt grote schade dreigt.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft Tauw gevraagd de haalbaarheid van enkele alternatieven inzichtelijk te maken. De aanleg van een bypass, tijdelijke voortstuwers en een nieuw gemaal zijn mogelijke alternatieven. In de afweging wordt niet alleen gekeken naar investeringskosten, maar worden vooral ook ruimtelijke en ecologische aspecten in beeld gebracht. En in het proces worden ook de wensen en voorkeuren van belanghebbende partijen meegenomen.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.