Haalbaarheidsstudie naar sanering met POPs pesticiden vervuilde stortplaats in Armenië

Het consortium Tauw, Witteveen+Bos en Milieukontakt werkt samen met de NGO Armenian Women for Health and Healthy Environment (AWHHE) aan een bodemonderzoek en haalbaarheidsstudie voor de sanering van de met POPs pesticiden vervuilde stortplaats Nubarashen in Armenië.

Opdrachtgever is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) 

Zwaar vervuild

De stortplaats is zwaar vervuild met POPs (Persistent Organic Pollutants), verouderde pesticiden en andere chemicaliën en ligt ten zuidoosten van Jerevan in een vallei waar veel erosie plaatsvindt en waar zich enkele kilometers bergafwaarts een klein dorpje bevindt. Andere dorpen in het gebied liggen iets verder van de stortplaats af.

Direct gevaar

In 2010 luidden ondermeer deskundigen van het OVSE de noodklok omdat de volledige afdekking van de stortplaats verdwenen was en er een direct gevaar bestond van verspreiding van pesticiden via de lucht en het oppervlaktewater. Inmiddels is de stortplaats afgedekt met klei en is het gebied omheind. Ook wordt het terrein permanent bewaakt.  

Lange termijn oplossing

Het consortium heeft opdracht gekregen de stortplaats te onderzoeken en een haalbaarheidsstudie uit te voeren om tot een lange termijn oplossing te komen die de risico's moet wegnemen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de gezondheidsrisico's voor kwetsbare groepen die dichtbij de stortplaats wonen.


Contact persoon: Boudewijn Fokke