Heeft u de explosieveiligheid op orde?

Veel bedrijven blijken in de praktijk de explosieveiligheid niet goed (genoeg) geregeld te hebben. Omdat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun medewerkers is het dus zaak om de explosieveiligheid op orde te krijgen.

Op alle locaties waar een brandbare stof een explosief mengsel kan vormen met lucht is ATEX van toepassing. ATEX komt van de Franse afkorting voor ATmosphères EXplosibles; explosieve atmosferen in het Nederlands.

ATEX bestaat uit een tweetal Europese richtlijnen: ATEX 137 en ATEX 95. ATEX 137 is een sociale richtlijn die werkgevers verplicht alle nodige maatregelen te treffen om de explosieveiligheid te kunnen garanderen. ATEX 95 is een productrichtlijn en is van toepassing op explosieveilige apparatuur en beveiligingssystemen. In Nederland is ATEX geïmplementeerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel.

Explosieve atmosfeer

Op grond van het Arbobesluit zijn ondernemers verplicht de mogelijke explosierisico’s altijd te beoordelen als onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Indien zich als gevolg van aanwezige brandbare stoffen een explosieve atmosfeer kan voordoen, moeten de locaties waar sprake is van mogelijk explosiegevaar ingedeeld worden in gevarenzones op basis van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910. Afhankelijk van de zone en het type stof is het noodzakelijk doeltreffende maatregelen te treffen. Deze maatregelen moeten samen met de risicobeoordeling en de zonering vastgelegd worden in een explosieveiligheidsdocument (EVD). Dit document moet up-to-date gehouden worden.

Explosieveiligheid in de praktijk

Wij zien in de praktijk dat bedrijven de explosieveiligheid in veel gevallen niet goed (genoeg) geregeld hebben. Het EVD ontbreekt of is wel aanwezig, maar niet up-to-date. Of het EVD correspondeert niet met de huidige situatie. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Hoogste tijd dus om de explosieveiligheid op orde te krijgen!

Wijzigingen op komst

Goed om te weten is dat enkele wijzigingen van de wet- en regelgeving op komst zijn. Zo is er een revisie van de NPR 7910 is in de maak. In 2016 vervangt ATEX 114 de ATEX 95. Dit laatste is vooral van belang voor de fabrikanten van explosieveilige apparatuur, maar ook de gebruiker zal rekening moeten houden met een aantal wijzigingen. Daarnaast zal in de toekomst de ATEX 153 de ATEX 137 vervangen.

De nieuwe productrichtlijn ATEX 114

De nieuwe productrichtlijn ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU) vervangt de ATEX 95 per 20 april 2016. Dat betekent dat alle nieuwe explosieveilige apparatuur en beveiligingssystemen per 20 april 2016 aan de nieuwe richtlijn moeten voldoen. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor de fabrikanten van explosieveilige apparatuur en beveiligingssystemen. Zo komt er meer producttoezicht, strengere eisen voor importeurs en nieuwe accreditatie voor ‘notified bodies’.
Belangrijk om te weten voor gebruikers is dat de huidige ATEX 95 certificaten geldig blijven. Echter, zodra explosieveilige apparatuur of beveiligingssystemen worden aangepast of vernieuwd, is ATEX 114 van toepassing.

Revisie NPR 7910

De NPR 7910 wordt herzien vanwege wijzigingen van de bovenliggende normen, de NEN-EN-IEC 60079-10-1 en NEN-EN-IEC 60079-10-2. Wanneer de nieuwe NPR 7910 uitkomt en wat de gevolgen voor u zijn, is helaas nog niet bekend.
Wij zullen u op de hoogte houden van de inhoud van de wijzigingen en de mogelijke consequenties voor u.

Meer informatie?

We kunnen u ondersteunen bij het inventariseren van de explosierisico’s, bij het vaststellen van ATEX-zones en bij de implementatie van technische en organisatorische maatregelen om explosierisico’s te beheersen. Ook bieden wij ondersteuning bij het opstellen van een EVD.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.