Henk Schepers per 1 juni 2016 directeur Tauw Duitsland

Henk Schepers is per 1 juni 2016 benoemd tot directeur van Tauw Duitsland. Per genoemde datum zal hij terugtreden uit het management van Tauw bv.

Henk gaat zich richten op de verdere groei van Tauw GmbH. Daarnaast zal hij de overnamestrategie uit de ‘Tauw Group Strategy 2016-2020’ actief ter hand nemen. Tauw GmbH wil zich de komende jaren profileren als een hoogwaardig en nationaal opererend adviesbureau voor de industrie, vastgoed en publieke sector. Daarom zullen we onze portfolio en aanwezigheid binnen de Duitse regio’s uitbreiden.

Als Raad van Bestuur zijn we ontzettend blij dat Henk ons verzoek heeft geaccepteerd om de in 2015 vrijgevallen positie in Duitsland definitief in te vullen. “Tauw Duitsland is een zeer belangrijk Tauw-land met uitstekende resultaten en goede perspectieven. Henk past, met zijn persoonlijkheid en ervaring, heel goed als leider bij het Duitse team: hij is een voorbeeld van ‘het beste van Tauw op elke plek’. Wij wensen Henk en Tauw GmbH alle succes!”