Herontwikkeling Bijela-scheepswerf in Montenegro

Het consortium Damen en Adriatic Marinas hebben onlangs een concessieovereenkomst getekend met de regering van Montenegro (GoM). Een belangrijke stap in de herontwikkeling van de scheepswerf in Bijela, Montenegro. Tauw droeg bij aan de realisatie van deze mijlpaal.

De Bijela-scheepswerf in de Baai van Kotor wordt geprivatiseerd. Damen en Adriatic Marinas zijn al jaren een belangrijke acquisiteur. Wederzijdse transparantie en overeenstemming rond de aansprakelijkheid bij eventuele milieuverontreiniging vormden voor hen een belangrijke voorwaarde voor investering in de scheepswerf.

Werkzaamheden Tauw tijdens de bodemsanering

1e fase: voorbereiden technische documentatie

De regering van Montenegro (GoM) ontving een lening van de Wereldbank om een aanzienlijk deel van de Bijela-scheepswerf te saneren voordat de privatisering werd afgerond. Tijdens deze zogenaamde ‘eerste fase’ richt het saneringswerk zich op het verwijderen van een specifieke bodemverontreiniging en het verwijderen van duizenden tonnen straalgritafval dat in forse bergen is opgeslagen. Dit werk is onlangs van start gegaan en wordt uitgevoerd door Valgo As (Frankrijk).

Voorafgaand aan de eerste saneringsfase kreeg Tauw van de GoM opdracht om de technische documentatie voor te bereiden, waaronder de plannen en ontwerpen, technische specificaties, tekeningen en een bestek.

Damen en Adriatic Marinas willen de scheepswerf herinrichten voor commercieel gebruik, waaronder de bouw van jachten. De milieutoestand van het resterende deel van de scheepswerf (‘tweede fase’) was echter onvoldoende in kaart gebracht. In het kader van de concessieoverdracht van de GoM naar Damen en Adriatic Marinas was het nodig de milieutoestand van dat deel van de locatie alsnog vast te stellen.

2e fase: projectmanagement beoordelen milieukwaliteit

Voor de tweede fase van de sanering gaf Damen, namens de Montenegrijnse regering, Tauw de opdracht om de milieukwaliteit van bodem en grondwater van de resterende terreindelen te beoordelen.

Binnen deze opdracht fungeerde Tauw als hoofdaannemer en verzorgde het projectmanagement, de coördinatie en supervisie van het onderzoek ter plaatse, evenals gegevensbeheer, -interpretatie en rapportage. Specifieke taken werden uitbesteed:

  1. Het in kaart brengen van de zeebodem werd uitgevoerd door Medusa Explorations BV.
  2. Het boren en nemen van monsters (inclusief installatie van inspectieputten) werd uitgevoerd door Geotehnika Montenegro.
  3. CETI Montenegro was verantwoordelijk voor het analyseren van alle monsters.

Het werk van Tauw en onze partners droeg direct bij aan het ‘groene licht’ voor de concessieovereenkomst.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.