Historische locatie wordt kloppend hart van Haarlem-West

De historische locatie van het NZH/Connexxion-terrein in Haarlem ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Op het terrein van de voormalige tram- en busremise aan de Leidsevaart gaat een bijzondere binnenstedelijke ontwikkeling plaatsvinden. Tauw heeft hiervoor vanuit verschillende disciplines onderzoeken verricht.

Het befaamde Duitse architectenbureau Krier & Kohl heeft tussen een aantal bestaande wijken in een stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat de stedelijke patronen handhaaft en nieuwe bebouwing naadloos en met een eigentijdse uitstraling inpast. Zo ontstaat een stedelijke omgeving met ondermeer koop- en huurwoningen, appartementen, winkels, een supermarkt, een gezondheidscentrum en een nieuw Vervoer Museum. De verwachting is dat deze locatie over enkele jaren het kloppend hart van Haarlem-West is.

Rol van Tauw

De initiatiefnemers van dit project zijn Hoorne B.V. (opdrachtgever van Tauw) en Pré Wonen in nauwe samenwerking met de Gemeente Haarlem. Tauw voert de benodigde onderzoeken uit voor de te doorlopen ruimtelijke procedure. Het gaat om een historisch bodemonderzoek, natuurtoets ecologie en nader onderzoek, externe veiligheid, onderzoek naar de luchtkwaliteit, geluidsonderzoek (wegverkeerslawaai, industrielawaai, spoorweglawaai) en nader onderzoek, bedrijfszoneringsonderzoek, risicoanalyse planschade, en een watertoets.

Inmiddels zijn de meeste onderzoeken afgerond en worden er nadere onderzoeken uitgevoerd. Tauw hoopt ook bij het vervolg van het project een rol te kunnen blijven spelen en de plezierige samenwerking te continueren.

Contact personen: Boudewijn van Ardenne en Rob van Nijburg